employees at work

Diverzita

Future in Your Hands

Future in Your Hands

Naše síla pramení z rozmanitosti pohledů na věc

„Typický“ zaměstnanec TÜV SÜD neexistuje. Naši kolegové pocházejí z více než 100 zemí a různých kultur. Každý den přináší do práce svůj jedinečný pohled na věc. Jsou různého věku, mají různé životní styly a přinášejí širokou škálu dovedností, názorů a zájmů. Díky tomu máme jedinečný nadhled a možnosti růstu po celém světě.  

Naše síla tkví v rozmanitosti pohledů. Věříme, že diverzita významně přispívá k úspěchu společnosti TÜV SÜD. Společnosti s různorodou pracovní silou mají lepší předpoklady uspět při řešení demografických a ekonomických problémů.

 • Co pro nás znamená diverzita?

  Diverzitu vnímáme jako začlenění mnoha různých lidí bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sexuální orientaci, etnický původ, náboženskou příslušnost, tělesné nebo duševní postižení, sociální zázemí a další faktory. Pro nás v TÜV SÜD diverzita znamená také to, že má každý možnost se individuálně rozvíjet, že si navzájem rozumíme a že nás vzájemně obohacuje rozdílnost našich perspektiv. Věříme, že diverzita je výsledkem individuálních znalostí, osobností a vlastností našich zaměstnanců formovaných jejich rozdílnými způsoby vnímání světa.

  Právě tyto rozdílné perspektivy vedou k různým inovativním nápadům a pomáhají nám pronikat na novou půdu při dalším rozvoji našich služeb.

 • Řízení diverzity

  Řízení diverzity začíná závazkem na vedoucích pozicích. Tvoří nedílnou součást hodnot a kultury naší společnosti. Naše struktury a procesy eliminují jakoukoli podjatost v personalistice včetně oblasti náboru, osobního rozvoje a pracovních podmínek.

 • Charta diverzity

  Na důkaz uznání a podpory diverzity pracovní kultury podepsala společnost TÜV SÜD Chartu diverzity. Připojili jsme se tak k největší německé podnikové iniciativě na podporu diverzity, která čítá více než 3 700 podniků. 

  TÜV SÜD považuje diverzitu za klíčovou součást své firemní kultury. Podmínky této charty jsou zaměřené na vytvoření pracovního prostředí bez předsudků. Respektujeme všechny naše zaměstnance bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, víru, přesvědčení, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci nebo identitu.

Naše hodnoty v praxi

 • Nevědomá podjatost

  Eliminace nevědomé podjatosti má pro nás zásadní význam. Dokážeme k druhým přistupovat vždy nezaujatě a bez předsudků? Co můžeme udělat proti stereotypnímu uvažování v rozhodovacích procesech?

  Tyto otázky si pokládáme a řěšíme je pomocí řady interních školení a instruktážních videí. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na sérii videí:

 • Genderová vyváženost

  Abychom dosáhli větší rovnováhy v našich pohledech snažíme se ve společnosti TÜV SÜD výrazně zvýšit podíl žen v odborných a manažerských funkcích. Za tímto účelem u nás funguje iniciativa zaměřená na téma genderové rovnováhy.

  • TÜV SÜD zajišťuje mužům i ženám rovné příležitosti k rozvoji.
  • Společnost TÜV SÜD systematicky podporuje ženy, aby se ujaly odborných a vedoucích pozic a zapojily se do strategických programů rozvoje lidských zdrojů.
  • Kroky vedoucí k genderové vyváženosti podnikáme napříč celou společností.
  • V zájmu podpory a posílení genderové vyváženosti se zabýváme celým životním cyklem našich zaměstnanců. Náš program Life-balance budeme dále rozšiřovat tak, abychom dosáhli větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem ve všech etapách života.
 • Podpora LGBTIQ

  TÜV SÜD prosazuje otevřenou a rozmanitou firemní kulturu. V naší společnosti podporujeme LGBTIQ komunitu. KAŽDÉHO zaměstnance přijímáme se stejnou úctou tak, aby mohl plně rozvíjet svůj potenciál.

  Nedávno jsme pro naše zaměstnance vytvořili sérii videí s názvem „Out at Office“ na téma otevřenosti vůči LGBTIQ osobám na pracovišti. 

  Během měsíce hrdosti jsme vyvěsili vlajku hrdosti na znamení podpory LGBTIQ komunity. Naši zaměstnanci mohli svou podporu vyjádřit digitálně při videokonferencích nebo na sociálních sítích prostřednictvím přizpůsobených obrazovek s tématikou hrdosti na pozadí.

Informace k žádosti o místo v TÜV SÜD

SELECT YOUR LOCATION