ISO 37001 protikorupční management

ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

Systémy protikorupčního managementu

Co je certifikace ISO 37001 a kdo by ji měl získat?

ISO 37001 je mezinárodní norma pro systémy protikorupčního managementu. Poskytuje podnikům působícím kdekoli na světě rámec, který jim umožní vyhodnotit jejich interní protikorupční procesy a vyřešit případné slabiny. Z hodnocení ISO 37001 může těžit jakákoli organizace, obzvláště výhodné nicméně může být pro organizace pracující v oborech, které jsou rizikem korupce známé.

Zahrnuje širokou škálu scénářů, jak ke korupci může dojít:

 • uplácení přímo organizací
 • uplácení zaměstnanci jednajícími jménem organizace
 • uplácení prováděné přes zprostředkovatele
 • uplácení organizace třetími stranami
 • uplácení zaměstnanců organizace třetími stranami

ISO 37001 uvádí řadu opatření, která vaší organizaci pomáhají při prevenci, odhalování a řešení korupce. Zaměření na prevenci pomáhá podnikům zmírnit riziko korupce v rámci jejich vlastních operací a napříč hodnotovými řetězci. Norma podporuje kulturu transparentnosti a integrity a rozšiřování účinných opatření k předcházení a řešení problémů souvisejících s korupcí.

Získání certifikace ISO 37001 není povinné, ale protože se stále více organizací podrobuje auditům, stává se průmyslovým měřítkem přístupu společnosti ke korupci.

Jak může certifikace ISO 37001 pomoci firmám?

Zprávy o korupčních skandálech se dnes šíří rychleji než kdy dříve a mohou být pro společnosti devastující – dokonce i náznak korupce může vážně poškodit vaši pověst. ISO 37001 funguje jako účinný nástroj, který organizacím pomáhá bojovat s rizikem korupce a udržovat důvěru zákazníků v produkty a služby, které nabízejí.

Výhodou normy ISO 37001 je její flexibilita bez ohledu na velikost a odvětví společnosti, její mezinárodní srovnatelnost a možnost externí certifikace.

Získání certifikace ISO 37001 přináší několik výhod:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti
  Zaveďte účinný systém řízení proti korupci, který podporuje obchodní kulturu založenou na transparentnosti a poctivosti.
 • Snížení intervenčních nákladů
  Rozvíjejte interní postupy, které pravidelně monitorují klíčové problémy, abyste měli pod kontrolou rizika a náklady spojené s korupcí.
 • Zlepšení hodnoty služeb a produktů
  Zamezte negativním dopadům korupce a důsledkům souvisejícího zvýšení nákladů.
 • Zlepšení pověsti značky
  S mezinárodně uznávaným certifikátem vydaným TÜV SÜD dáte otevřeně najevo své odhodlání bojovat proti korupci.
 • Důkaz náležité péče
  Z právního hlediska tato norma prokazuje, že jste podnikli náležitá preventivní opatření pro případ, že se objeví důkazy o korupci, což může pomoci snížit případnou pokutu.

ISO 37001 A PROCES CERTIFIKACE VE SPOLUPRÁCI S TÜV SÜD

 

Coby mezinárodně akreditovaný certifikační orgán disponuje společnost TÜV SÜD odbornými znalostmi a zkušenostmi k posouzení protikorupčního programu ve vaší organizaci podle požadavků normy ISO 37001. Auditoři TÜV SÜD jsou držiteli nezbytných národních a mezinárodních akreditací pro provádění auditů systémů managementu a zajistí tak, aby byl váš certifikační proces ISO 37001 proveden s nejvyšší mírou profesionality a v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami.

Kromě toho jsou naši auditoři povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás i vaše zákazníky ujistí o naší úplné nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnocení a certifikace můžete na svých webových stránkách, v brožurách a komunikačních materiálech zobrazovat certifikační značku TÜV SÜD na důkaz skutečnosti, že jste byli prověřeni důvěryhodnou třetí stranou. Certifikační značka TÜV SÜD je široce uznávána a respektována jako symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, protože naše certifikáty představují potvrzení třetí strany od celosvětově uznávané organizace. 

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

ISO 37001
Produktový list

ISO 37001 Anti-bribery Management Systems

Mitigate bribery risk and maintain customer confidence

Download now

ISO 9001:2015 Quality Management System
Produktový list

ISO 9001:2015 Quality Management System

Competitive advantage through proven excellence

Download

ISO 45001
Bílá kniha

ISO 45001 – Occupational health and safety

Address risks and opportunities for stable and safe operations.

Learn more

ISO 28000
Produktový list

ISO 28000 Supply Chain Security

Effectively mitigate supply chain risk

Download now

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION