ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

Systémy protikorupčního managementu

Co je certifikace ISO 37001 a kdo by ji měl získat?

ISO 37001 je mezinárodní norma pro systémy protikorupčního managementu. Poskytuje podnikům působícím kdekoli na světě rámec, který jim umožní vyhodnotit jejich interní protikorupční procesy a vyřešit případné slabiny. Z hodnocení ISO 37001 může těžit jakákoli organizace, obzvláště výhodné nicméně může být pro organizace pracující v oborech, které jsou rizikem korupce známé.

Zahrnuje širokou škálu scénářů, jak ke korupci může dojít:

 • uplácení přímo organizací
 • uplácení zaměstnanci jednajícími jménem organizace
 • uplácení prováděné přes zprostředkovatele
 • uplácení organizace třetími stranami
 • uplácení zaměstnanců organizace třetími stranami

ISO 37001 uvádí řadu opatření, která vaší organizaci pomáhají při prevenci, odhalování a řešení korupce. Zaměření na prevenci pomáhá podnikům zmírnit riziko korupce v rámci jejich vlastních operací a napříč hodnotovými řetězci. Norma podporuje kulturu transparentnosti a integrity a rozšiřování účinných opatření k předcházení a řešení problémů souvisejících s korupcí.

Získání certifikace ISO 37001 není povinné, ale protože se stále více organizací podrobuje auditům, stává se průmyslovým měřítkem přístupu společnosti ke korupci.

Jak může certifikace ISO 37001 pomoci firmám?

Zprávy o korupčních skandálech se dnes šíří rychleji než kdy dříve a mohou být pro společnosti devastující – dokonce i náznak korupce může vážně poškodit vaši pověst. ISO 37001 funguje jako účinný nástroj, který organizacím pomáhá bojovat s rizikem korupce a udržovat důvěru zákazníků v produkty a služby, které nabízejí.

Výhodou normy ISO 37001 je její flexibilita bez ohledu na velikost a odvětví společnosti, její mezinárodní srovnatelnost a možnost externí certifikace.

Získání certifikace ISO 37001 přináší několik výhod:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti
  Zaveďte účinný systém řízení proti korupci, který podporuje obchodní kulturu založenou na transparentnosti a poctivosti.
 • Snížení intervenčních nákladů
  Rozvíjejte interní postupy, které pravidelně monitorují klíčové problémy, abyste měli pod kontrolou rizika a náklady spojené s korupcí.
 • Zlepšení hodnoty služeb a produktů
  Zamezte negativním dopadům korupce a důsledkům souvisejícího zvýšení nákladů.
 • Zlepšení pověsti značky
  S mezinárodně uznávaným certifikátem vydaným TÜV SÜD dáte otevřeně najevo své odhodlání bojovat proti korupci.
 • Důkaz náležité péče
  Z právního hlediska tato norma prokazuje, že jste podnikli náležitá preventivní opatření pro případ, že se objeví důkazy o korupci, což může pomoci snížit případnou pokutu.

ISO 37001 A PROCES CERTIFIKACE VE SPOLUPRÁCI S TÜV SÜD

 

Coby mezinárodně akreditovaný certifikační orgán disponuje společnost TÜV SÜD odbornými znalostmi a zkušenostmi k posouzení protikorupčního programu ve vaší organizaci podle požadavků normy ISO 37001. Auditoři TÜV SÜD jsou držiteli nezbytných národních a mezinárodních akreditací pro provádění auditů systémů managementu a zajistí tak, aby byl váš certifikační proces ISO 37001 proveden s nejvyšší mírou profesionality a v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami.

Kromě toho jsou naši auditoři povinni dodržovat přísný kodex chování zakotvený v Etickém kodexu auditorů, který vás i vaše zákazníky ujistí o naší úplné nezávislosti a nestrannosti.

Po dokončení hodnocení a certifikace můžete na svých webových stránkách, v brožurách a komunikačních materiálech zobrazovat certifikační značku TÜV SÜD na důkaz skutečnosti, že jste byli prověřeni důvěryhodnou třetí stranou. Certifikační značka TÜV SÜD je široce uznávána a respektována jako symbol kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, protože naše certifikáty představují potvrzení třetí strany od celosvětově uznávané organizace. 

TÜV SÜD je předním poskytovatelem v oblasti testování a certifikace a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION