Dịch vụ Hydro đảm bảo an toàn cho ý tưởng của doanh nghiệp

Dịch vụ Hydro đảm bảo an toàn cho ý tưởng của doanh nghiệp

Khử cac bon để tạo ra hydro xanh và cac bon thấp

Khử cac bon để tạo ra hydro xanh và cac bon thấp

Liên hệ với chuyên gia hydro của chúng tôi để thảo luận về các dịch vụ hiện có và cách thức chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp – vui lòng bấm vào đây.

 

HƠN CẢ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HYDRO - CHÚNG TÔI CÒN GIÚP DOANH NGHIỆP AN TÂM LẬP KẾ HOẠCH

 

Trong khi phát triển và tích hợp hydro vào chiến lược và quy trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp nhiều thách thức khác nhau. Các ví dụ nổi bật từ khách hàng của chúng tôi bao gồm sự không chắc chắn về rủi ro tài chính, đối phó với các cơ quan chức năng, quốc tế hóa sản phẩm và đào tạo, nâng cao trình độ của nhân viên. 

 

Tại TÜV SÜD, chúng tôi đã phát triển danh mục dịch vụ và hệ sinh thái hydro vượt xa các dịch vụ điển hình trong ngành. Do đó, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp loại bỏ rủi ro và đảm bảo an toàn từ khâu chiến lược đến vận hành, hoạt động. 

 

KINH NGHIỆM VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH VỀ CÁC GIẢI PHÁP TỐT & ĐÁNG TIN CẬY 

 

Với hơn 150 năm kinh nghiệm về an toàn, bảo mật, bền vững và hơn 1000 địa điểm trên toàn thế giới, chúng tôi luôn bên cạnh và có thể giúp doanh nghiệp như một đối tác đáng tin cậy trong tất cả các dự án hydro. 

 

Chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm với công nghệ, ứng dụng và thiết bị hydro. Hơn 500 chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm với hydro và đảm bảo tính khả dụng cao và bí quyết hàng đầu cho hầu hết mọi yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ phổ biến bao gồm  đào tạo nhân viên & công nhận nhân viên, mạng lưới rộng lớn của chúng tôi gồm các phòng thí nghiệm áp suất và thử nghiệm linh kiện, giám sát nhà máy và kiểm tra mức độ sẵn sàng của H2. 

 

hydrogen services

 

 

ĐỊNH HƯỚNG, THẤU HIỂU VÀ DỰ BÁO CÁC CƠ HỘI VÀ RỦI RO TRONG THỊ TRƯỜNG HYRRO PHỨC TẠP

 

Chúng tôi nhận thức được rằng nhiều khách hàng của chúng tôi cần được hỗ trợ để hướng tới thị trường hydro để hiểu được những lợi thế và bất lợi của hydro trong bối cảnh kinh doanh và thị trường mục tiêu của họ. Tại TÜV SÜD, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ an toàn, chứng nhận và tiếp cận thị trường cho phép doanh nghiệp phát triển và tích hợp hydro đồng thời giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn.

 

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy nhu cầu được hỗ trợ của nhiều khách hàng đối với các quyết định kinh doanh và chuyên môn bên ngoài trong suốt vòng đời dự án của các dự án hydro. Với các công ty con của chúng tôi là LBST và evety, chúng tôi có thể đưa ra sự trợ giúp và hướng dẫn trong những tình huống này. LBST có thể cung cấp thông tin chi tiết về tương lai của hydro trên thị trường của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt.  Là một công ty tư vấn, Evety có thể gia tăng giá trị trong toàn bộ vòng đời của dự án hydrocho phép doanh nghiệp hướng đến thị trường hydro phức tạp. 

 

klaus altfeld"Chi phí của hydro cac bon thấp sẽ giảm đáng kể trong tương lai. Điều đó sẽ cho phép nhiều ứng dụng hydro có hiệu quả kinh tế. Chúng tôi giúp khách hàng của mình thực hiện các dự án cho phép họ tận dụng xu hướng này ." – Tiến sĩ Klaus Altfeld, CEO evety

 

 

 

 

 

 

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ MẠNH MẼ

 

Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý và ủy ban RCS, có nghĩa là tài liệu của chúng tôi được chấp nhận trên toàn cầu. Kết hợp với mạng lưới toàn cầu của chúng tôi gồm các nhà quản lý tiếp cận thị trường toàn cầu (GMA) và các chuyên gia về hydro, điều này cho thấy rằng doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu các thị trường quốc tế một cách hiệu quả. Tất cả các dịch vụ GMA của chúng tôi đủ linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp các quy trình kỹ thuật, chứng nhận và tin tức quy định mới nhất. 

 

global market access

 

 

 

DỊCH VỤ HYDRO CHO CÁC YÊU CẦU VÀ THIẾT LẬP TÙY CHỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã tạo ra một danh mục dịch vụ giúp doanh nghiệp biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Dưới đây là tổng quan về các dịch vụ hydro của chúng tôi - đối với các yêu cầu bổ sung và các dịch vụ tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.

 

dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm Hydro 

 

Chứng nhận dự án và nhà máy theo quy định quốc gia và quốc tế (ví dụ như. IEC, BSH, WSV)

photovoltaic wind

 

Hỗ trợ trong thủ tục phê duyệt và thử nghiệm các hệ thống phải thử nghiệm (áp suất, Ex, AwSV, cần cẩu,...) với quản lý dự án

photovoltaic wind

 

Giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất và lắp đặt

photovoltaic wind

 

Xác nhận, chứng nhận, phê duyệt và thử nghiệm thành phần

electrolysis steam reforming hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicles special vehicles forklift rail rail power supply process heat

 

Khả năng chống hydro của vật liệu / bằng chứng về khả năng kháng H2 của vật liệu

electrolysis steam reforming h2 pipeline

 

Chứng nhận hợp quy cho bộ phận (CE)

electrolysis steam reforming

 

Chứng nhận năng lượng "Hydro xanh"

electrolysis steam reforming

 

Kiểm tra thiết kế cho "vận hành ít ngừng hoạt động"

electrolysis steam reforming

 

Thử nghiệm các hệ thống phải kiểm tra (áp suất, Ex, nước) với quản lý dự án 

electrolysis steam reforming shipping storage facility

 

Giám sát xây dựng liên quan đến an toàn, kiểm tra và nghiệm thu 

h2 pipeline 

 

Cơ học phá hủy xác minh tuổi thọ

h2 pipeline

 

Cho phép vận chuyển hàng nguy hiểm

 road transport storage facility

 

Quy trình sản xuất đặc biệt (Kaltrecken)

shipping road transport storage facility

 

Sự phù hợp của thiết bị và cụm thiết bị áp lực

shipping road transport storage facility

 

Kiểm tra theo luật khai thác

shipping road transport storage facility

 

Phân tích hóa học nước

shipping road transport storage facility

 

Thẩm định địa điểm và các thủ tục xin phép theo quy định

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Kiểm tra giao diện giữa cơ sở hạ tầng và công nghệ di động

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Kiểm tra trước khi vận hành

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Kiểm tra độ bảo vệ và độ an toàn trước

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Các phương pháp kiểm tra sáng tạo (phát xạ âm thanh)

h2 fuel station industrial infrastructure maritime infrastructure aviation infrastructure

 

Sự phù hợp thị trường của "nhà máy đốt" (CE)

heating power supply process heat

 

Sự phù hợp của thiết bị và cụm thiết bị áp lực

heating power supply process heat

 

Đánh giá ứng suất từ quy trình nhiệt độ cao

heating power supply process heat

 

Đánh giá theo Đạo luật Công nghiệp Năng lượng 

heating power supply process heat

 

Thử nghiệm các hệ thống phải kiểm tra (áp suất, Ex, nước) với quản lý dự án 

feedstock reducing agent

 

Thử nghiệm và chứng nhận hệ thống pin nhiên liệu 

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicle special vehicle  forklift rail

 

Sự phù hợp của sản xuất, sự phù hợp của dịch vụ và dịch vụ giám sát thị trường

    

 

 

đào tạo cho HYDRO

 

Đào tạo nhà phát triển dự án - tính năng H2

pipeline

 

Huấn luyện người vận hành xử lý an toàn H2

h2 fuel station industrial  maritime aviation

 

Đào tạo H2 – xử lý an toàn H2

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicle special vehicle forklift rail

 

 

 

tham vấn & các dịch vụ khả thi

 

Thẩm định kỹ thuật

photovoltaic wind

 

Đánh giá các khái niệm thiết kế

photovoltaic wind

 

Các báo cáo kỹ thuật, ví dụ: gió và báo cáo năng suất

photovoltaic wind

 

Đánh giá các khái niệm an toàn (HAZOP) đối với áp suất và các nguy cơ trước

 electroysis steam reforming hydrogen car hydrogen truck agricultural vehicle special vehicle forklift rail

 

Tiếp cận thị trường toàn cầu (GMA) để thâm nhập thị trường

 electrolysis steam reforming

 

Tính toán kích thước / cường độ

h2 pipeline

 

Đánh giá tính phù hợp của đường ống hiện có và đường ống mới xây dựng ("Giấy chứng nhận sẵn sàng H2")

h2 pipeline

 

Quản lý phê duyệt, theo BImSchG và khác 

h2 pipeline

 

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ sơ tuyển

h2 pipeline

 

Phân tích biến thiên tải

h2 pipeline

 

Đánh giá tính tương thích của vật liệu

shipping road transport storage facility

 

Đánh giá rủi ro của việc lắp đặt bề mặt

shipping road transport storage facility

 

Đánh giá khái niệm an toàn

h2 fuel station industrial infrastructure maritime aviation

 

Quản lý phê duyệt

h2 fuel station industrial infrastructure maritime aviation

 

Đánh giá nhà cung cấp

heating power supply process heat

 

Đánh giá rủi ro đối với sản phẩm hoặc quản lý nhà máy

heating power supply process heat

 

Quy trình kỹ thuật hỗ trợ nhà máy quy mô lớn

feedstock reducing agent

 

Dịch vụ kiểm tra dựa trên rủi ro

feedstock reducing agent

 

Hiểu biết về quy định - RCS (Quy định, Luật và Tiêu chuẩn); Chuyển sang ứng dụng di động 

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Quy trình phê duyệt tại Cơ quan Vận tải Cơ giới Liên bang như một dịch vụ kỹ thuật

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Phê duyệt xe 

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural truck special vehicle forklift

 

Hỗ trợ quá trình phê duyệt cho Văn phòng Đường sắt Liên bang

rail

 

Hỗ trợ đưa ra thị trường

rail

 

Hỗ trợ quản lý dự án

rail

 

 

DỊCH VỤ HYDRO CỦA CHÚNG TÔI TĂNG THÊM GIÁ TRỊ NGAY LẬP TỨC CHO DOANH NGHIỆP

 

Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp hầu như tất cả các dịch vụ của mình ngay lập tức và chúng tôi rất sẵn lòng khi dành thời gian để thảo luận về các nhu cầu và quy trình cụ thể của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho doanh nghiệp một bộ giải pháp và dịch vụ tùy chỉnh để đảm bảo phương pháp tiếp cận cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và tốc độ. 

 

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu hành trình hydro của doanh nghiệp.

 

 

GHI CHÚ CHO CÁC BIỂU TƯỢNG

icons legend

Bước tiếp theo

Chọn vị trí