Khóa đào tạo ZDHC: Hướng dẫn kỹ thuật Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC (ZDHC CMS TIG)

Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống quản lý hóa chất ZDHC CMS TIG

Nâng cao hiểu biết về quy định khung về quản lý hóa chất của ZDHC

Nâng cao hiểu biết về quy định khung về quản lý hóa chất của ZDHC

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN VỚI CHUYÊN GIA

Thời gian: Ngày 4-5/7/2024 (02 ngày)

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khóa đào tạo 'Hướng dẫn Kỹ thuật Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC' (ZDHC CMS TIG) được thiết kế để nâng cao hiểu biết về quy định khung về quản lý hóa chất của ZDHC. Nó cũng cung cấp hướng dẫn thực tế để thực hiện các yêu cầu tối thiểu của CMS TIG và các thực hành tốt nhất.

Mặc dù khóa đào tạo được dành cho các nhân viên chuyên trách của nhà máy, cũng như các chuyên gia đánh giá việc triển khai hệ thống CMS tại nhà máy, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích học viên phải tham dự khóa đào tạo “Quy định khung về quản lý về hóa chất ZDHC (ZDHC CMS Framework)” làm nền tảng trước khi tham dự khóa đào tạo này.

Hướng dẫn kỹ thuật CMS ZDHC (CMS TIG) cung cấp cơ sở cho việc thống nhất các yêu cầu quản lý hóa chất giữa các nhãn hàng và nhà cung cấp. Khóa đào tạo và hướng dẫn ZDHC CMS TIG tập trung vào các yêu cầu đó để thực hiện quản lý hóa chất bền vững…. cho dù đó là xưởng thuộc da, xưởng nhuộm, xưởng sản xuất, máy in, đơn vị lắp ráp giày dép hay các loại cơ sở khác. Vận dụng kiến thức của chương trình đào tạo này, nhà máy có thể điều chỉnh và thực hiện các kế hoạch của họ để đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH SẼ ĐƯỢC HỌC

Khóa học bao gồm tất cả chín (9) nội dung yêu cầu của CMS TIG. Thời gian dành cho mỗi phần có thể khác nhau và có thể phụ thuộc vào trình độ kiến thức của người học. Các chủ đề của chương trình đào tạo ZDHC CMS TIG sẽ tập trung vào các vấn đề của hệ thống quản lý hóa chất bao gồm:

Bắt đầu Hành trình CMS - Chuẩn bị và Lập kế hoạch

  1. Xây dựng Chính sách quản lý hóa chất

  2. Chiến lược quản lý hóa chất

  3. Đánh giá (Quy định, hóa chất, chuỗi cung ứng, giải pháp thay thế an toàn hơn)

Triển khai

  4. Sức khỏe và An toàn

  5. Cơ sở dữ liệu hóa chất

  6. Lưu trữ và bảo quản

  7. Quản lý phát thải

Giám sát và Kiểm tra

  8. Kiểm soát quy trình

  9. Cải tiến liên tục

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC

Sau khóa học này, học viên sẽ triển khai được tên thực tế các vấn đề của quản lý hóa chất bao gồm:

  • Tài liệu chính sách nêu rõ cam kết của lãnh đạo, nhà cung cấp và bao gồm các quy trình được áp dụng để mua, và truy xuất nguồn gốc của các hóa chất được sử dụng;
  • Chuyển chính sách đó thành chiến lược như một phần của việc thực hiện hệ thống quản lý hóa chất;
  • Tiến hành đánh giá sự tuân thủ quy định của nhà cung cấp, nguy cơ hóa chất, năng lực của các đối tác trong chuỗi cung ứng và các lựa chọn thay thế an toàn hơn;
  • Thực hiện các hành động để kiểm soát phơi nhiễm hóa chất, PPE và các quy trình ứng phó khẩn cấp cho tất cả nhân viên;
  • Quản lý cơ sở dữ liệu Hóa chất (CIL) và SDS để đưa ra các quyết định mua hàng sáng suốt, thúc đẩy việc sử dụng hóa chất có trách nhiệm, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đơn giản hóa các quyết định xử lý hóa chất và kiểm soát chi phí thải bỏ;
  • Đảm bảo quy trình bảo quản và xử lý an toàn đối với hóa chất đã mua;
  • Sử dụng các công cụ để quản lý đầu ra liên quan đến đầu ra nước thải, bùn, không khí và chất thải rắn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm và hỗ trợ kiểm soát quy trình để đảm bảo thực hiện đúng CMS thông qua việc lưu giữ và kiểm soát hồ sơ và tài liệu, quản lý tỷ lệ phát sinh, bảo trì chung và dọn phòng.
  • Làm việc dựa trên các thực hành cải tiến liên tục, chẳng hạn như thực hiện đánh giá CMS, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài và cải tiến trong các lĩnh vực đã xác định, bao gồm cả đào tạo tại chỗ. Nâng cao kiến thức về giảm thiểu các tác động môi trường, xử lý và quan trắc nước thải.

AI NÊN THAM DỰ

  • Nhân viên chuyên trách
  • Chuyên gia đánh giá việc triển khai hệ thống CMS

của xưởng thuộc da, xưởng nhuộm, xưởng sản xuất, máy in, đơn vị lắp ráp giày dép hay các loại cơ sở khác.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ & CHI PHÍ KHÓA HỌC

Vui lòng để lại thông tin trên biểu mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

2 ngày, trực tuyến trên nền tảng MS Teams

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHÓA HỌC

Khuyến khích học viên tham dự khóa đào tạo “Quy định khung về quản lý về hóa chất ZDHC (ZDHC CMS Framework)” trước khi tham gia khóa đào tạo này.

chứng nhận

Học viên được cấp chứng nhận của ZDHC (có giá trị 2 năm) sau khi hoàn thành bài kiểm tra trực tiếp trên hệ thống đào tạo của ZDHC đạt trên 75/100 điểm. Học viên chưa có tài khoản đào tạo ZDHC vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ đăng ký.

giảng viên khóa học

Ths. Nguyễn Minh Trúc - Giảng viên học viện ZDHC. Anh Trúc tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành hóa phân tích tại Đại Học Roskilde Đan Mạch. Giảng viên có trên 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm, môi trường và an toàn hóa chất. Hiện tại, Anh Trúc đang giữ chức vụ trưởng bộ phận dịch vụ thử nghiệm hóa học cho hàng tiêu dùng tại công ty TÜV SÜD Việt Nam.

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí