Khóa đào tạo nhận thức ISO IEC 27001 2022

Khóa đào tạo nhận thức ISO 27001 cho cá nhân và tổ chức

Tìm hiểu các yêu cầu chính liên quan đến ISO/IEC 27001:2022

Tìm hiểu các yêu cầu chính liên quan đến ISO/IEC 27001:2022

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO MẬT THEO ISO 27001

Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý bảo mật thông tin, hay còn được gọi là ISMS chỉ định các yêu cầu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong bối cảnh của tổ chức. Nó cũng bao gồm các yêu cầu đánh giá và xử lý rủi ro bảo mật thông tin phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Khóa đào tạo nhận thức ISMS ISO 27001 diễn ra trong 01 ngày với các nội dung liên quan đến khái niệm về quản lý bảo mật thông tin, các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 và mối liên hệ của nó với loạt tiêu chuẩn ISO 27000 về quản lý bảo mật thông tin.

Thời lượng: 1 ngày

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC NHẬN THỨC ISMS?

Cuối khóa đào tạo, học viên sẽ có thể

Biết các nguyên tắc và khái niệm chính của ISO/IEC 27001:2022 (ISMS)
Hiểu và diễn giải các yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022
Đạt được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý ISMS của tổ chức 

Các chủ đề được đề cập ở khóa đào tạo

• Giới thiệu hệ thống quản lý bảo mật thông tin
• Những thay đổi chính trong ISO 27001:2013 so với ISO 27001:2022
• Mục tiêu và lợi ích của ISMS
• Các nguyên tắc và khái niệm chính của ISMS
• Quy tắc thực hành ISO/IEC 27001:2022
• Thông số chứng nhận ISO/IEC 27001:2022
• Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022
• Bộ tiêu chuẩn ISO 27000
• Yêu cầu ISO/IEC 27001:2022 

phương pháp của khóa đào tạo?

Người học sẽ học thông qua bài giảng, nghiên cứu tình huống, bài tập nhóm và thảo luận.

ai nên học khóa đào tạo nhận thức về ISO 27001?

Khóa đào tạo này được thiết kế đặc biệt dành cho:

 Quản lý hoặc giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin quan trọng của tổ chức
Những người muốn hiểu các yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022

Điều kiện tiên quyết: Không

Ai là người tư vấn cho khóa đào tạo?

Nội dung và cấu trúc khóa đào tạo nâng cao nhận thức ISMS ISO 27001 được thiết kế bởi các chuyên gia của TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức dày dặn về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia sản phẩm và chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi tại TÜV SÜD đã phát triển nội dung khóa học dựa trên bối cảnh kinh doanh hiện tại và yêu cầu của thị trường.

 

  • Lợi ích khi đăng ký khóa đào tạo?
    • Khóa đào tạo đẳng cấp thế giới – do đội ngũ chuyên gia của TÜV SÜD và chuyên gia đào tạo

    • Học tập tương tác – thông qua bài giảng, hình ảnh minh họa, giả định tình huống

    • Cơ hội kết nối – với giảng viên và bạn học cùng chí hướng

    • Nâng cao năng lực bản thân – được đào tạo bởi chuyên gia hàng đầu về an toàn, bảo mật và bền vững

 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí