Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn AS/EN 9100 / 9110 & 9120

Nâng cao kiến thức về AS/EN 9100 / 9110 & 9120 để đảm bảo làm hài lòng khách hàng

Nâng cao kiến thức về AS/EN 9100 / 9110 & 9120 để đảm bảo làm hài lòng khách hàng

THÔNG TIN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Các doanh nghiệp Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng (ASD) đã và đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể và xu hướng toàn cầu dự kiến sẽ tích cực trong tương lai. Các doanh nghiệp ASD đòi hỏi ý thức cao về chất lượng ở một số khía cạnh để tạo ra những cải tiến đáng kể về chất lượng và giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi giá trị. Để làm được điều này, các công ty ASD trong nước và quốc tế yêu cầu mọi liên kết trong chuỗi cung ứng phải bắt buộc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn và được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận bên thứ ba để duy trì cấu trúc thống nhất của hệ thống chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của tất cả các bên trên toàn cầu.

Thông qua khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu yêu cầu của tiêu chuẩn AS EN 91XX và xác định các yêu cầu cần thiết cho một đánh giá viên nội bộ cho tiêu chuẩn này.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA ĐÀO TẠO NÀY

Mô-đun 1: Diễn ra trong 1,5 ngày - Chương trình Đào tạo Nhận thức

 • Giới thiệu về khóa học
 • Lợi ích và sự phát triển của tiêu chuẩn
 • Các nguyên tắc quản lý
 • Cách tiếp cận theo quy trình
 • Tổng quan về Tư duy dựa trên rủi ro
 • Hiểu tiêu chuẩn AS91XX theo cách hiểu đúng
 • Bài tập & Kết thúc phần đào tạo Nhận thức

Mô-đun 2: Diễn ra trong 1,5 ngày - Chương trình Đào tạo Đánh giá viên nội bộ

 • Tìm hiểu tiêu chuẩn AS91XX
 • Bài tập – Nhận dạng về các yêu cầu trong AS (tương tác)
 • Tổng quan về ISO 19011/ AS 9101 G-2022
 • Các thuật ngữ và định nghĩa
 • Các nguyên tắc trong đánh giá & Phẩm chất của các đánh giá viên
 • Quy trình đánh giá – Lên kế hoạch, Chuẩn bị, Thực hiện và chuẩn bị các Điểm Không Phù hợp NCRs.
 • Bài tập tình huống & thực hành (tương tác)
 • Tóm tắt về IAQG/ OASIS thế hệ mới

PHƯƠNG PHÁP CỦA KHÓA HỌC

Học trực tiếp với giảng viên thông qua trao đổi, thảo luận nhóm và các bài tập tình huống.

AI NÊN THAM DỰ KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo này được thiết kế cho các chuyên gia chất lượng trong ngành Hàng không, Vũ trụ và Quốc phòng bao gồm:

 • Đánh giá viên nội bộ AS91XX mới
 • Đánh giá viên nội bộ AS91XX hiện tại chưa tham gia đào tạo trong hơn ba năm
 • Các thành viên của nhóm triển khai AS91XX
 • Đại diện từ các nhóm chức năng chính tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng AS91XX của tổ chức
 • Tất cả các thành viên của tổ chức (phù hợp cho mô-đun 1)

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí