Hình ảnh báo chí

HÌNH ẢNH BÁO CHÍ CỦA TÜV SÜD AG

Nếu bạn đang cần tìm hình ảnh chất lượng cao cho bài báo của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ thư: [email protected].
Để tìm hiểu các thông tin thêm, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ thư của Elke Niehues hoặc Monika Gautzsch.

Bạn cũng có thể chọn các hình ảnh có sẵn bên dưới:

axel-stepken

GS. TS. Axel Stepken

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, TÜV SÜD AG

 

Tải xuống

matthias-rapp


TS. Matthias J. Rapp

Thành viên Hội đồng Quản trị, TÜV SÜD AG

 

Tải xuống

 

 

ishan-palit

 

Ishan Palit

Thành viên Hội đồng Quản trị, TÜV SÜD AG

 

Tải xuống

 

gebaeude_logo_1

 

 

Trụ sở của TÜV SÜD
tại Munich, Đức

Tải xuống

gebaeude_logo_2

 

 

Trụ sở của TÜV SÜD
tại Munich, Đức


Tải xuống

gebaeude_logo_5

 

 

Trụ sở của TÜV SÜD
tại Munich, Đức


Tải xuống


gebaeude_logo_6

 

 

TÜV SÜD là đối tác tin cậy của sự lựa chọn
cho các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững

Tải xuống

gebaeude_logo_3

 

 

TÜV SÜD là đối tác tin cậy của sự lựa chọn
cho các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững

Tải xuống

 

TÜV SÜD là đối tác tin cậy của sự lựa chọn
cho các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững


Tải xuống

 

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí