Thông tin liên hệ dành cho cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông

Thông tin liên hệ của TÜV SÜD dành cho cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông 

Nếu cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông quan tâm chủ đề liên quan đến TÜV SÜD hoặc đang tìm kiếm các dịch vụ của TÜV SÜD, Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của TÜV SÜD rất sẵn lòng hỗ trợ!

Thông tin liên hệ:

SabinE Hoffmann

Trưởng bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp

 

Điện thoại: +49 89 5791-1613

Fax: +49 89 5791-2224

[email protected]

 

heidi-atzler

Heidi Atzler

Chủ đề liên quan đến nhân sự, lịch sử công ty và bền vững

 

Điện thoại: +49 89 5791-2364

Fax: +49 89 5791-2269

[email protected]

 

   

Sabine Krömer

Sabine Krömer

An ninh mạng, dịch vụ quản lý, 

đào tạo

Điện thoại: +49 89 5791-2935

Fax: +49 89 5791-2269

[email protected]

 

Press Contact

Vincenzo Lucà

Công nghệ di động

 

Điện thoại: +49 89 5791-1667

Fax: +49 89 5791-2269

[email protected]

 

   

Dirk Moster_Delarami

Dirk Moser-Delarami

Dịch vụ sản phẩm  

 

Điện thoại: +49 89 5791-1592

Fax: +49 89 5791-2269

[email protected]

 

Press Contact

TS. Thomas Oberst

Dịch vụ công nghiệp, Đường sắt  

Bất động sản & Cơ sở hạ tầng

Điện thoại: +49 89 5791-2372

Fax: +49 89 5791-2269

[email protected]

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí