moving forward_AnnualReport2023_LandingPage

Báo cáo thường niên

Kết nối bởi một ý tưởng

Kết nối bởi một ý tưởng

MỘT THẾ GIỚI

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự kết nối trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi công nghệ và toàn bộ nhân loại kết hợp và đồng hành cùng nhau xuyên biên giới và văn hóa, chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn thế — và điều này đã được thấy rõ ràng rất lâu từ trước đại dịch.

TÜV SÜD thúc đẩy sự gắn kết toàn cầu này theo nhiều cách khác nhau thông qua các giá trị mang lại, dịch vụ cung cấp và đội ngũ nhân sự.

Báo cáo Thường niên của TÜV SÜD chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng của cả tập thể đang thúc đẩy ý tưởng "MỘT THẾ GIỚI" — cũng như các sự kiện và số liệu của Tập đoàn TÜV SÜD.

 

Đọc thêm về Báo cáo Thường niên của TÜV SÜD bên dưới.

 

Xem Báo cáo Thường niên

 

Nhận bảng cứng Báo cáo Thường niên của chúng tôi hoàn toàn miễn phí - ĐẶT NGAY BÂY GIỜ.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí