Hội thảo cập nhật CPSC cho tủ đựng quần ao
Sự kiện
27 THG7 2023

Cập nhật yêu cầu của CPSC cho tủ đựng quần áo

Việt Nam, TÜV SÜD Việt Nam - Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 08:30 - 11:00, ngày 27/7/2023

Chân thành cảm ơn sự quan tâm đến hội thảo của quý Anh/Chị. Chúng tôi đã dừng nhận đăng ký tham dự vì không gian hội thảo có giới hạn. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]


Theo STURDY, CPSC đã công bố quy tắc cuối cùng trong Đăng ký Liên bang thông qua tham khảo ASTM F2057 (Tiêu chuẩn về các thông số an toàn cho tủ đựng quần áo). Các yêu cầu này được hệ thống hóa tại 16 CFR part 1261 và áp dụng cho các tủ đựng quần áo được sản xuất sau ngày 1/9/2023. 16 CFR § 1261.2 xác định phiên bản mới nhất của của ASTM F2057 được Ủy ban chấp nhận và là bắt buộc tuân thủ. 

MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐỀ CẬP

  • Các vấn đề liên quan đến tủ đựng quần áo (CSU)
  • Bối cảnh về luật định
  • Phạm vi – CSU là gì?
  • Yêu cầu và thử nghiệm theo ASTM F2057-2023 

AI NÊN THAM GIA

  • Nhà mua hàng
  • Nhà sản xuất 

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Việt

Chương trình

Diễn giả

Địa chỉ

TÜV SÜD Việt Nam - Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Bước tiếp theo

Chọn vị trí