เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

IFS สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

การรับรองการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

ความสามารถในการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อการนี้ ผู้ผลิตอาหารต่างลงทุนมากมาย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะสัมผัสกับอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัย ความพยายามของผู้ผลิตในการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารย่อมมีผลกระทบกับทุก ๆ ด้านในห่วงโซ่อุปทาน และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตอาหาร

IFS คืออะไร

IFS Food เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับโดยโครงการริเริ่มความปลอดภัยด้านอาหารระดับโลก (GFSI) เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของ IFS Food คือการสร้างความโปร่งใสไปตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน IFS Food นั้นใช้ได้กับผู้ผลิตอาหารทุกประเภท แต่จะมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง เนื่องจากมีข้อกำหนดความสอดคล้องเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้บริโภค

ด้วยการกำหนดมาตรฐานร่วมที่ใช้ระบบการประเมินที่เป็นแบบเดียวกัน IFS Food ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้ยังสนับสนุนแผนกการผลิตและการตลาด เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพของแบรนด์ให้ดีได้ยิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

TÜV SÜD เป็นองค์กรให้การรับรองและเป็นผู้ตรวจประเมินสำหรับ IFS Food ที่ได้รับการอนุมัติ เรามีบริการในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญระดับโลก ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ใด การตรวจประเมินอย่างยุติธรรมที่กระทำโดยบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงเช่น TÜV SÜD จะให้การประเมินระบบของคุณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริการของเราให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • IFS อาหาร 
  • IFS โลจิสติกส์ 
  • IFS ขายส่ง/ขายปลีก 
  • IFS นายหน้า 

ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการให้การรับรองระบบจัดการอาหารและอาหารสัตว์ และเป็นหนึ่งในองค์กรให้การรับรองรายแรก ๆ ที่ทำงานในสาขานี้ เครือข่ายของผู้ตรวจประเมินของ TÜV SÜD ที่มีอยู่ทั่วโลกให้การยืนยันได้ว่า กระบวนการสู่การรับรองนั้นเป็นกระบวนที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า วิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินนั้นสม่ำเสมอโดยปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด หรือประเทศผู้ผลิตใด และด้วยประสบการณ์เชิงลึกในการทดสอบอาหาร การตรวจตรา การตรวจประเมิน และการรับรอง จึงทำให้ TÜV SÜD เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและไว้วางใจทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

IFS Food
โบรชัวร์

IFS Food

Processing and packaging certification

Download

BRC Food Standards
โบรชัวร์

BRC Food Standards

A global standard for a global business

Download

FSSC 22000
โบรชัวร์

FSSC 22000

GFSI recognised safety scheme for the entire food supply chain

Download

ISO 22000
โบรชัวร์

ISO 22000

Food safety management system certification

Download

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ