เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

IFS สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

การรับรองการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

ความสามารถในการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อการนี้ ผู้ผลิตอาหารต่างลงทุนมากมาย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะสัมผัสกับอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัย ความพยายามของผู้ผลิตในการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารย่อมมีผลกระทบกับทุก ๆ ด้านในห่วงโซ่อุปทาน และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตอาหาร

IFS คืออะไร

IFS Food เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับโดยโครงการริเริ่มความปลอดภัยด้านอาหารระดับโลก (GFSI) เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของ IFS Food คือการสร้างความโปร่งใสไปตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน IFS Food นั้นใช้ได้กับผู้ผลิตอาหารทุกประเภท แต่จะมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง เนื่องจากมีข้อกำหนดความสอดคล้องเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้บริโภค

ด้วยการกำหนดมาตรฐานร่วมที่ใช้ระบบการประเมินที่เป็นแบบเดียวกัน IFS Food ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนี้ยังสนับสนุนแผนกการผลิตและการตลาด เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพของแบรนด์ให้ดีได้ยิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

TÜV SÜD เป็นองค์กรให้การรับรองและเป็นผู้ตรวจประเมินสำหรับ IFS Food ที่ได้รับการอนุมัติ เรามีบริการในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญระดับโลก ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอยู่ที่ใด การตรวจประเมินอย่างยุติธรรมที่กระทำโดยบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงเช่น TÜV SÜD จะให้การประเมินระบบของคุณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริการของเราให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • IFS อาหาร 
  • IFS โลจิสติกส์ 
  • IFS ขายส่ง/ขายปลีก 
  • IFS นายหน้า 

ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการให้การรับรองระบบจัดการอาหารและอาหารสัตว์ และเป็นหนึ่งในองค์กรให้การรับรองรายแรก ๆ ที่ทำงานในสาขานี้ เครือข่ายของผู้ตรวจประเมินของ TÜV SÜD ที่มีอยู่ทั่วโลกให้การยืนยันได้ว่า กระบวนการสู่การรับรองนั้นเป็นกระบวนที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า วิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินนั้นสม่ำเสมอโดยปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด หรือประเทศผู้ผลิตใด และด้วยประสบการณ์เชิงลึกในการทดสอบอาหาร การตรวจตรา การตรวจประเมิน และการรับรอง จึงทำให้ TÜV SÜD เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและไว้วางใจทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa