การตรวจประเมินด้านสุขอนามัย

สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มาสู่ซุปเปอร์มาร์แก็ตของคุณนั้นมีความปลอดภัย

สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มาสู่ซุปเปอร์มาร์แก็ตของคุณนั้นมีความปลอดภัย

อะไรคือการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร

ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น มีหลายขั้นตอนที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ การตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้นจะช่วยให้ผู้จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารหรือภัตตาคาร และผู้ประกอบการอื่น ๆ มีความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลอดกระบวนห่วงโซ่อุปทานของการผลิต บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้นให้การทดสอบและตรวจสอบสถานที่แปรรูปอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาระดับมาตรฐานไว้เป็นอย่างสูง

ทำไมการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารจึงสำคัญ

การตรวจประเมินสุขอนามัยหรือความปลอดภัยของอาหาร เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการแปรรูปอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร และยังรวมไปถึงนโยบายและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัทอีกด้วย และเมื่อมีการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร ย่อมจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่ไม่ปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทของคุณ

TÜV SÜD คือผู้นำในการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร

TÜV SÜD เป็นองค์กรอิสระด้านรับรองความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูงด้านความปลอดภัยของอาหารของเรา จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ของคุณนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารของเราจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยสนับสนุนโครงการของคุณไปตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน เรายังช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ ด้วยบริการที่เราสามารถให้ได้ทั่วโลกจากจุดบริการเพียงจุดเดียว

บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารของ TÜV SÜD

โดยทั่วไป การตรวจประเมินด้านสุขอนามัยของอาหารของเรา มีการประเมินโดยละเอียดในเรื่องของ

 • โครงสร้างอาคาร 
 • กระบวนระบบทำความสะอาด
 • การส่งมอบ
 • ระบบเอกสาร การเฝ้าระวัง และบันทึกต่าง ๆ
 • การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์และสถานประกอบการ
 • การจัดแสดงอาหาร
 • สุขอนามัยส่วนบุคคล 
 • การควบคุมสัตว์รบกวน
 • การจัดการผลิตภัณฑ์
 • พื้นที่การเก็บรักษา
 • การกำกับดูแล คำสั่งในการปฏิบัติและ/หรือการฝึกอบรม
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • การตรวจประเมินสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของท้องที่ มาตรฐานสากล และมาตรฐานเฉพาะตามต้องการ
 • การตรวจประเมินกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (ตามความต้องการของลูกค้า)
 • การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (เพื่อลดความเสี่ยงจากแหล่งที่มาจากภายนอก)
 • การตรวจประเมินสุขอนามัยของอุปกรณ์ (เช่นการใช้สถานประกอบการของสายการบิน)
 • รายงานการตรวจประเมินพร้อมข้อมูลโดยละเอียด ทั้งในเรื่องของสถานะของกระบวนการที่ได้นำมาใช้ และสิ่งที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

เรายังให้บริการในเรื่องของ

 • การตรวจประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารอย่างสม่ำเสมอ ทำการทดสอบด้านจุลินทรีย์ (microbiological testing) จากตัวอย่างอาหาร และการทดสอบทางเคมีของวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตอาหาร
 • การตรวจประเมินผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุหาจุดอ่อนที่เป็นไปได้ในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน และทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำสำเร็จแล้วภายใต้สภาวะที่เป็นจริง เพื่อประเมินความปลอดภัยและความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

การได้รับการรับรองและการเป็นที่ยอมรับ

ห้องทดลองของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองภายใต้ข้อกำหนดของ ISO 17025 โดยแผนการรับรองห้องปฏิบัติการแห่งสิงค์โปร์ (SAC-SINGLAS)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ