Food Hygiene Audit TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การตรวจประเมินด้านสุขอนามัย

สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มาสู่ซุปเปอร์มาร์แก็ตของคุณนั้นมีความปลอดภัย

สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มาสู่ซุปเปอร์มาร์แก็ตของคุณนั้นมีความปลอดภัย

อะไรคือการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร

ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น มีหลายขั้นตอนที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ การตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้นจะช่วยให้ผู้จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารหรือภัตตาคาร และผู้ประกอบการอื่น ๆ มีความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในตลอดกระบวนห่วงโซ่อุปทานของการผลิต บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารนั้นให้การทดสอบและตรวจสอบสถานที่แปรรูปอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรักษาระดับมาตรฐานไว้เป็นอย่างสูง

ทำไมการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารจึงสำคัญ

การตรวจประเมินสุขอนามัยหรือความปลอดภัยของอาหาร เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการแปรรูปอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร และยังรวมไปถึงนโยบายและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัทอีกด้วย และเมื่อมีการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร ย่อมจะเป็นการลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่ไม่ปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทของคุณ

TÜV SÜD คือผู้นำในการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหาร

TÜV SÜD เป็นองค์กรอิสระด้านรับรองความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูงด้านความปลอดภัยของอาหารของเรา จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ของคุณนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารของเราจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยสนับสนุนโครงการของคุณไปตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน เรายังช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ ด้วยบริการที่เราสามารถให้ได้ทั่วโลกจากจุดบริการเพียงจุดเดียว

บริการด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาหารของ TÜV SÜD

โดยทั่วไป การตรวจประเมินด้านสุขอนามัยของอาหารของเรา มีการประเมินโดยละเอียดในเรื่องของ

 • โครงสร้างอาคาร 
 • กระบวนระบบทำความสะอาด
 • การส่งมอบ
 • ระบบเอกสาร การเฝ้าระวัง และบันทึกต่าง ๆ
 • การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์และสถานประกอบการ
 • การจัดแสดงอาหาร
 • สุขอนามัยส่วนบุคคล 
 • การควบคุมสัตว์รบกวน
 • การจัดการผลิตภัณฑ์
 • พื้นที่การเก็บรักษา
 • การกำกับดูแล คำสั่งในการปฏิบัติและ/หรือการฝึกอบรม
 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • การตรวจประเมินสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของท้องที่ มาตรฐานสากล และมาตรฐานเฉพาะตามต้องการ
 • การตรวจประเมินกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (ตามความต้องการของลูกค้า)
 • การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (เพื่อลดความเสี่ยงจากแหล่งที่มาจากภายนอก)
 • การตรวจประเมินสุขอนามัยของอุปกรณ์ (เช่นการใช้สถานประกอบการของสายการบิน)
 • รายงานการตรวจประเมินพร้อมข้อมูลโดยละเอียด ทั้งในเรื่องของสถานะของกระบวนการที่ได้นำมาใช้ และสิ่งที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

เรายังให้บริการในเรื่องของ

 • การตรวจประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารอย่างสม่ำเสมอ ทำการทดสอบด้านจุลินทรีย์ (microbiological testing) จากตัวอย่างอาหาร และการทดสอบทางเคมีของวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตอาหาร
 • การตรวจประเมินผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุหาจุดอ่อนที่เป็นไปได้ในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน และทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำสำเร็จแล้วภายใต้สภาวะที่เป็นจริง เพื่อประเมินความปลอดภัยและความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

การได้รับการรับรองและการเป็นที่ยอมรับ

ห้องทดลองของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองภายใต้ข้อกำหนดของ ISO 17025 โดยแผนการรับรองห้องปฏิบัติการแห่งสิงค์โปร์ (SAC-SINGLAS)

 

EXPLORE

Overview of the EU legislations regarding hygiene, HACCP, typical CPs and CCPs
เว็บบินาร์

How safe is the food you serve

Overview of the EU food legislations within the catering process and how to control them.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ