เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000

การรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร

ความปลอดภัยของอาหารผ่านโซ่อุปทาน

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคสัมผัสกับอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยผู้ผลิตอาหารได้แนะนำแผนการควบคุมคุณภาพภายใน แผนงานเหล่านี้ยังบังคับให้ผู้ส่งมอบแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกกระบวนการและขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานควรจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ISO 22000 คืออะไร

ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารทั่วโลกทำให้องค์กรต่าง ๆสามารถแสดงความสามารถในการควบคุมอันตราย สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและมั่นใจได้ว่าอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์

มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกขนาดภายในห่วงโซ่อาหารและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเช่นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ผลิตหลักผู้ผลิตอาหารและผู้บรรจุหีบห่อผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค

หลักปฏิบัติของระบบ ISO 22000 แสดงให้เห็นว่ามีระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของแผนงานที่ยอมรับโดย โครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับโลก (Global Food Safety Initiative : GFSI)

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่เป็นกลางซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียง เช่น TÜV SÜD จะให้การประเมินประสิทธิผลของระบบคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนั้นปลอดภัยอย่างแท้จริง TÜV SÜD ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบและรับรองบริษัทต่าง ๆ ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000 โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง

TÜV SÜD ให้บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานต่อไปนี้

ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD?

TÜV SÜD มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการรับรองระบบจัดการสำหรับอาหารและอาหารสัตว์และเป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองรายแรกที่ทำหน้าที่ในสาขานี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองสำหรับระบบ ISO 22000 เครือข่ายผู้ตรวจสอบทั่วโลกของ TÜV SÜD ให้ความมั่นใจว่าแนวทางที่เป็นทางการและมีโครงสร้างในการได้รับการรับรองจะถูกนำไปใช้โดยไม่มีอคติทำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางการตรวจสอบจะสอดคล้องกันโดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์หรือประเทศที่ผลิต ด้วยประสบการณ์ที่ในเชิงลึก ในการทดสอบการตรวจสอบการตรวจสอบและการรับรองอาหาร TÜV SÜD ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ให้การรับรองและเป็นผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล 

เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa