เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000

การรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร

ความปลอดภัยของอาหารผ่านโซ่อุปทาน

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคสัมผัสกับอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยผู้ผลิตอาหารได้แนะนำแผนการควบคุมคุณภาพภายใน แผนงานเหล่านี้ยังบังคับให้ผู้ส่งมอบแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกกระบวนการและขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานควรจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ISO 22000 คืออะไร

ISO 22000 เป็นมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารทั่วโลกทำให้องค์กรต่าง ๆสามารถแสดงความสามารถในการควบคุมอันตราย สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและมั่นใจได้ว่าอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์

มาตรฐานนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกขนาดภายในห่วงโซ่อาหารและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเช่นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ผลิตหลักผู้ผลิตอาหารและผู้บรรจุหีบห่อผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค

หลักปฏิบัติของระบบ ISO 22000 แสดงให้เห็นว่ามีระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของแผนงานที่ยอมรับโดย โครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับโลก (Global Food Safety Initiative : GFSI)

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่เป็นกลางซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียง เช่น TÜV SÜD จะให้การประเมินประสิทธิผลของระบบคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนั้นปลอดภัยอย่างแท้จริง TÜV SÜD ได้รับการรับรองให้ตรวจสอบและรับรองบริษัทต่าง ๆ ตามมาตรฐานระบบ ISO 22000 โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง

TÜV SÜD ให้บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานต่อไปนี้

ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD?

TÜV SÜD มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการรับรองระบบจัดการสำหรับอาหารและอาหารสัตว์และเป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองรายแรกที่ทำหน้าที่ในสาขานี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองสำหรับระบบ ISO 22000 เครือข่ายผู้ตรวจสอบทั่วโลกของ TÜV SÜD ให้ความมั่นใจว่าแนวทางที่เป็นทางการและมีโครงสร้างในการได้รับการรับรองจะถูกนำไปใช้โดยไม่มีอคติทำให้มั่นใจได้ว่าแนวทางการตรวจสอบจะสอดคล้องกันโดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์หรือประเทศที่ผลิต ด้วยประสบการณ์ที่ในเชิงลึก ในการทดสอบการตรวจสอบการตรวจสอบและการรับรองอาหาร TÜV SÜD ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ให้การรับรองและเป็นผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล 

เพิ่มเติม

ISO 22000
โบรชัวร์

ISO 22000

Food safety management system certification

Download

FSSC 22000
โบรชัวร์

FSSC 22000

GFSI recognised safety scheme for the entire food supply chain

Download

BRC Food Standards
โบรชัวร์

BRC Food Standards

A global standard for a global business

Download

IFS Food
โบรชัวร์

IFS Food

Processing and packaging certification

Download

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ