เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD คืออะไร

เครื่องหมาย Fitness Tracker เป็นเครื่องหมายรับรองภาคสมัครใจที่ TÜV SÜD ออกให้แก่สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่าสายรัดข้อมืออัจฉริยะ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม นาฬิกาออกกำลังกาย หรืออื่นๆ ที่ผ่านการทดสอบและรับรอง โดยครอบคลุมถึงอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายทั้งหมด และตรวจจับจำนวนก้าวเดิน ระยะทาง และปริมาณแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญไป

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD มีความสำคัญอย่างไร

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD แสดงถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ และยังเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นในตลาดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดว่าด้วยความปลอดภัยเชิงเทคนิค สารเคมีอันตราย การป้องกันน้ำ และการตกจากความสูงระดับปกติ นอกจากนั้น การติดเครื่องหมาย TÜV SÜD ยังอนุมานได้อีกว่าสถานที่ผลิตสินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบรายปีเป็นประจำ

โซลูชันครบวงจรเพื่อผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ

TÜV SÜD ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะด้วยโซลูชันครบวงจรเฉพาะรายที่ตรงตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ผลิตและมาตรฐานในตลาดทุกประการ เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการรับรองเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โซลูชันที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ ได้แก่ การทดสอบวงจรชีวิตแบตเตอรี่ การทดสอบคลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์ไร้สาย การทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) การประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การทดสอบสารเคมี การทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือ และการรับรองและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ