Fitness Tracker Mark TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ FITNESS TRACKER ของ TÜV SÜD

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD คืออะไร

เครื่องหมาย Fitness Tracker เป็นเครื่องหมายรับรองภาคสมัครใจที่ TÜV SÜD ออกให้แก่สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่าสายรัดข้อมืออัจฉริยะ อุปกรณ์ติดตามกิจกรรม นาฬิกาออกกำลังกาย หรืออื่นๆ ที่ผ่านการทดสอบและรับรอง โดยครอบคลุมถึงอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายทั้งหมด และตรวจจับจำนวนก้าวเดิน ระยะทาง และปริมาณแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญไป

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD มีความสำคัญอย่างไร

เครื่องหมายรับรอง Fitness Tracker ของ TÜV SÜD แสดงถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ และยังเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นในตลาดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดว่าด้วยความปลอดภัยเชิงเทคนิค สารเคมีอันตราย การป้องกันน้ำ และการตกจากความสูงระดับปกติ นอกจากนั้น การติดเครื่องหมาย TÜV SÜD ยังอนุมานได้อีกว่าสถานที่ผลิตสินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบรายปีเป็นประจำ

โซลูชันครบวงจรเพื่อผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ

TÜV SÜD ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะด้วยโซลูชันครบวงจรเฉพาะรายที่ตรงตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ผลิตและมาตรฐานในตลาดทุกประการ เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการรับรองเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โซลูชันที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ ได้แก่ การทดสอบวงจรชีวิตแบตเตอรี่ การทดสอบคลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์ไร้สาย การทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) การประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพ การทดสอบสารเคมี การทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือ และการรับรองและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

เพิ่มเติม

Ensure the security of your wearable products
เว็บบินาร์

Ensuring security of wearables

Protecting customers and bring to market a safe and secure product.

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ