Bangkok Thailand Historical Site

ประวัติความเป็นมา

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ผ่าน 4 ยุคของการปฏิวัติทางเทคโนโลยี

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราพบว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ปฏิวัติสังคมของเรา แต่ทว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอน จนกว่าเราจะเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร และสามารถบริหารความเสี่ยงนั้น จากเครื่องจักรไอน้ำของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงโลกแห่งการเชื่อมโยงสมัยใหม่ ทาง TÜV SÜD ได้พิสูจน์ถึงผลงานของการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ภาพยนตร์สั้นนี้จะย้อนไปดูถึงเส้นทางของเรา ในการสร้างความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 150 ปี

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0

จนถึงปัจจุบัน การปฏิวัติทางเทคโนโลยีหลัก ๆ 3 เหตุการณ์ได้เปลี่ยนโฉมโลกของเรา ครั้งแรก คือการใช้หม้อต้มไอน้ำในการผลิต ต่อมาเครื่องจักรและไฟฟ้าได้นำมาซึ่งการปฏิวัติที่ 2 และในส่วนการปฏิวัติที่ 3 นั้น คือการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนี้ เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติที่ 4 --  อุตสาหกรรมยุค 4.0 ณ จุดนี้ เรามองดูสิ่งที่ผ่านมา ที่มีส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้กับเรา ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

สิ่งที่ผ่านมา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ