เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

ประวัติความเป็นมา

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ผ่าน 4 ยุคของการปฏิวัติทางเทคโนโลยี

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราพบว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ปฏิวัติสังคมของเรา แต่ทว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอน จนกว่าเราจะเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร และสามารถบริหารความเสี่ยงนั้น จากเครื่องจักรไอน้ำของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงโลกแห่งการเชื่อมโยงสมัยใหม่ ทาง TÜV SÜD ได้พิสูจน์ถึงผลงานของการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ภาพยนตร์สั้นนี้จะย้อนไปดูถึงเส้นทางของเรา ในการสร้างความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 150 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa