Why Partner With TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

TÜV SÜD ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ส่งขายได้ทั่วโลก

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

เมื่อคุณเลือก TÜV SÜD คุณกำลังเลือกคู่คิดที่เป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงและให้คุณเข้าถึงตลาดโลกได้ โดยผ่านทางออกทางเทคนิคที่ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน

TÜV SÜD at a glance 

มีคำตอบตั้งแต่ต้นจนจบ

End to end solutions ด้วยบริการอันหลากหลายที่ครอบคลุมของเรา ช่วยให้เราสามารถมองปฏิบัติการของลูกค้าได้ในภาพรวมทั้งหมด และเสนอทางออกแบบองค์รวมให้ครอบคลุมได้ตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ และไม่ว่าจะทำธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านใด เรายังมีทางทางออกให้ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนและการออกแบบ ขณะทำการผลิต และการก่อสร้าง และตลอดช่วงการดำเนินงานและการปรับแต่งพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จนกระทั่งไปถึงเลิกดำเนินการ

 

ความเชี่ยวชาญข้ามอุตสาหกรรม

Cross Industry Expertiseเราให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ และมีการบริหารความเสี่ยงผ่านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ เราให้การฝึกอบรม มีบริการให้ความรู้ ทำการตรวจตรารวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองระบบ เราเสนอทางออกให้แก่ลูกค้าในธุรกิจหลัก ๆ เหล่านี้: งานด้านเคมีและกระบวนการ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและค้าปลีก พลังงาน อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและการแพทย์ โครงสร้างพื้นฐานและระบบราง การผลิต คมนาคมและยานยนต์ และอสังหาริมทรัพย์


เครือข่ายทั่วโลก

Global Networkด้วยเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่กระจายอยู่ในหลากหลายสาขา รวมถึงห้องทดลองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจหลัก ๆ และศูนย์การผลิตที่สำคัญของโลก เรามีความพร้อมที่จะสนับสนุนความต้องการของลูกค้าในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน ไม่ว่าพวกเขาจะทำธุรกิจอยู่ที่ใด เราร่วมมือกับลูกค้าของเรา ให้เข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างสะดวกด้วยบริการแบบ one-stop ที่รองรับด้วยมาตรฐานของเรา มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองทั้งในยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา


โฟกัสที่อนาคต

Future focussedTÜV SÜD ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อคาดการณ์พัฒนาการทางเทคโนโลยี และเราทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยสะดวก เราได้มองหา megatrend ต่าง ๆ ที่เราเชื่อว่าจะนำไปสู่แนวทางของการค้าและสังคมในทศวรรษต่อ ๆ ไป เมื่อพูดถึงการตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัล ศูนย์บริการเพื่อความเป็นเลิศทางดิจิทัลของเรา (Digital Service Centres of Excellence) เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในโครงการนำร่องใหม่ ๆ ทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและสมาคมต่าง ๆ เพื่อกำหนดมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง  และความยั่งยืน ด้วยการริเริ่มเหล่านี้ เราได้ก้าวไปไกลกว่าเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เราสามารถสร้างความมั่นใจได้ ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ