Vision Mission TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของ TÜV SÜD

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

เจตนารมณ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และคำยืนยันของเรา

เรื่องราวของ TÜV SÜD เริ่มต้นขึ้นในปี 1865 (พ.ศ. 2408) เมื่ออุบัติเหตุร้ายแรงได้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดอันยาวนาน ที่ได้ขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมระดับโลก ตั้งแต่นั้นมา เราได้เติบโตขึ้น  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพันธมิตรที่ได้รับความเชื่อมั่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของเรา พนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วโลกล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และคำยืนยัน ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

เจตนารมณ์ของเรา

นำมาซึ่งความก้าวหน้าโดยการปกป้องผู้คน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

พันธกิจของเรา

เราใส่ใจในผู้คนและสภาพแวดล้อม และเราหลงไหลในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เรามองไปข้างหน้าเพื่อคาดการณ์ถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี และอำนวยให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลง – ด้วยการกำหนดมาตรฐานและก้าวไปให้ไกลกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้วยความยึดมั่นที่เรามีต่อหลักการของการก่อตั้งของบริษัท เราสร้างคุณค่าโดยการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยกว่าและยั่งยืนกว่า

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งมั่นในการได้รับเลือกให้เป็นคู่คิดที่ได้รับความวางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน ที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา ให้เป็นคุณค่าที่สัมผัสได้ทั้งในโลกของความเป็นจริงและในโลกดิจิตอล

คำยืนยันของเรา

คำยืนยันของเราที่ว่า “เพิ่มคุณค่า สร้างความเชื่อมั่น” แสดงถึงเนื้อแท้ของคำประกาศพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ