Our Brand

แบรนด์ของเรา

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

โลโก้ TÜV SÜD

แบรนด์ TÜV SÜD นั้นเป็นที่รู้จักกันในระดับสากล ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน รูปทรงนั้นเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่โดดเด่น ที่ผู้คนสามารถ เชื่อมโยงเข้ากับ TÜV SÜD Group และสีน้ำเงินของ TÜV SÜD นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากธง Bavaria เพื่อสะท้อนถึงมรดกทางวิศวกรรมและความเป็นเลิศของเยอรมัน โลโก้ TÜV SÜD มักจะปรากฏเป็นอิสระ หรือเขียงข้างกับคำยืนยันของบริษัทที่ปรากฏบนพื้นที่สีเทาอันเป็นสีสัญลักษณ์ขององค์กร โลโก้ TÜV SÜD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท และใช้โดย TÜV SÜD Group และบริษัทย่อยเท่านั้น

TÜV SÜD logos

The TÜV SÜD certification mark

Certification Mark

เครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD นั้น เป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นใจ อันเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจ ที่จะช่วยยกระดับคุณค่าแบรนด์ขององค์กร เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ในระดับสากล โลโก้แปดเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD แต่ความแตกต่างหลักก็คือ เครื่องหมายรับรองจะมีคำบรรยายถึงมาตรฐานที่ได้ คำบรรยายนี้จะเป็นการสรุปมาตรฐานที่ได้รับโดยผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือบุคคล พร้อมกับการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ตามแนวทาง กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านคุณภาพ เครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD นั้นใช้โดยลูกค้าของ TÜV SÜD ผู้ได้บรรลุข้อกำหนดที่จำเป็นตามมาตรฐานของเครื่องหมายรับรองนั้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองของ TÜV SÜD ได้ที่นี่

เครื่องหมาย TÜV®

TUV SUD Mark

TÜV SÜD เป็นองค์กร TÜV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัททั้งหมดของ TÜV ได้รับความคุ้มครองด้วยเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน TÜV® นี้

 

ได้รับความคุ้มครองทั่วโลก: แบรนด์ TÜV

แบรนด์ TÜV เป็นแบรนด์ของเยอรมันอันเป็นที่รู้จักมากที่สุดแบรนด์หนึ่ง ตามที่การสำรวจได้แสดงให้เห็นแล้วหลายครั้งหลายหน ตัวอักษร 3 ตัว ได้กลายเป็นความหมายเดียวกันกับความปลอดภัย และความแน่นอน ความวางใจได้ และความไม่ลำเอียง องค์กรของ ทาง TÜV  ยืนยันได้ว่า หลักการเหล่านี้มีใช้ทั้งในประเทศเยอรมนีและทั่วโลก แบรนด์ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้น เพราะเป็นการแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เรารู้ได้ทันทีว่าเรากำลังทำงานกับใคร และมีบริการและเป้าหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจำกัดการใช้ชื่อแบรนด์ไว้เฉพาะกับบริษัทที่ได้จดทะเบียนแบรนด์นั้นเอาไว้  แบรนด์ต้องได้รับความคุ้มครองเพื่อผลประโยชน์ทั้งของลูกค้าและของบริษัท ดังนั้น ทาง TÜV จึงพยายามทุกวิถีทางในการรักษาและเพิ่มความแข็งแกร่งในการคุ้มครองแบรนด์ TÜV ซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับองค์กร TÜV อื่น ๆ และกับ VdTÜV ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

การคุ้มครองแบรนด์ให้ครอบคลุมไปทั่วโลก

แบรนด์ TÜV เป็นการแสดงถึงมาตรฐานที่สูงขององค์กร TÜV ของเยอรมนี และมีเพียงตัวองค์กรหรือบริษัทย่อยของ TÜV เท่านั้นที่จะใช้แบรนด์ได้ ซึ่งหมายความว่า ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบในด้านการเมืองหรือการโต้แย้งอื่นใดได้ เช่น  “TÜV การศึกษา” หรือ “TÜV การบริจาค” เพื่อบ่งบอกถึงการทดสอบด้านคุณภาพโดยทั่วไปสำหรับการศึกษา องค์กรการกุศล หรืออื่น ๆ แบรนด์ TÜV ได้จดทะเบียนไว้กับ German Patent and Trade Mark Office (DPMA) (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งเยอรมนี) และ Harmonization in the Internal Market (OHIM) (สำนักงานแห่งความปรองดองในตลาดภายในประเทศ) และกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอีกหลายแห่ง ดังนั้น จึงได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในเกือบทุกประเทศในโลก

TÜV SÜD ได้นิยามแบรนด์นี้ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก และได้เพิ่มลักษณะเฉพาะสำหรับองค์กรของตัวเอง ทั้งตัวแบรนด์และแปดเหลี่ยมสีน้ำเงิน ให้เป็นตัวแทนของคุณค่าที่เรานำมาสู่ธุรกิจต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นใจสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ