เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

คณะผู้นำ

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

คณะกรรมการบริหารของ TÜV SÜD AG

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken
ประธานคณะกรรมการบริหาร TÜV SÜD AG

Axel Stepken เกิดที่นคร Essen ประเทศเยอรมนี เขาสำเร็จปริญญาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก RWTH Aachen และได้รับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High voltage) ในปี 1989 (พ.ศ. 2532)

เมื่อสำเร็จปริญญาเอก Axel Stepken ทำงานที่ ABB ในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่ง ทั้งในเยอรมนีและอินโดนีเซียในส่วนของการส่งและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Transmission and Distribution) เขาเข้าร่วมกับ TÜV SÜD AG ในฐานะคณะกรรมการบริหารที่รับผิดชอบในส่วนของ INDUSTRY and the former PEOPLE Strategic Business Segments และ Strategic Region ASIA และในเดือนมิถุนายน 2007 (พ.ศ. 2550) Axel Stepken ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

Dr. Matthias J. Rapp
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  TÜV SÜD AG

Matthias J. Rapp เกิดในปี 1967 (พ.ศ. 2510) ใน Schramberg/Schwarzwald (Black Forest) และได้รับการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย WHU (Otto Beisheim School of Management) Koblenz, ESC Lyon และ Manchester Business School เขาได้รับปริญญาเอกจาก WHU Koblenz ตั้งแต่ปี 1992 ถึง 1995 (พ.ศ. 2535 ถึง 2538)

  

Matthias J. Rapp เริ่มการทำงานกับบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารระดับโลก คือ Boston Consulting Group ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในปี 1997 (พ.ศ. 2540) ซึ่งเขาได้รับตำแหน่ง Chief Financial Officer ในบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เป็น CFO กับ Webasto SE และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013 (พ.ศ. 2556) Matthias J. Rapp ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ TÜV SÜD AG รับผิดชอบด้านการเงินและการควบคุม (Finance and Controlling)

 

Mr. Ishan Palit

Ishan Palit
สมาชิกกรรมการบริหาร  TÜV SÜD AG

Ishan Palit เกิดในปี 1968 (พ.ศ. 2511) ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย เขาได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และได้รับปริญญาตรีจาก Davidson College สหรัฐอเมริกา และได้รับ General Degree ในสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics ในสหราชอาณาจักร และได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Georgia Southern University สหรัฐอเมริกา

Ishan Palit เริ่มการทำงานกับบริษัทข้ามชาติของอเมริกา คือ “Rotary Corporation” เป็นผู้ป้อนชิ้นส่วนให้อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เขาเข้าร่วมงานกับ TÜV SÜD AG Group ในปี 1994 (พ.ศ. 2537) และได้เป็นผู้ก่อตั้งปฏิบัติการต่าง ๆ ของ TÜV SÜD AG ในประเทศอินเดีย เขาเริ่มจากการเป็น COO และก้าวสู่ CEO เขามีส่วนสำคัญในการพัฒนา TÜV SÜD AG Asia Pacific ให้ประสบความสำเร็จ และได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็น CEO ของแผนก Global Product Certification คุณ Ishan Palit ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Chief Operating Officer (COO) ของ TÜV SÜD Group ในเดือนพฤษภาคม 2017 (พ.ศ. 2560) รับผิดชอบด้านปฏิบัติการและการขายของทุกแผนกและทุกภูมิภาค

Supervisory Board, AG Supervisory Board, eV Board of Directors, Shareholders Committee GbR, Stiftung Foundation Board of Trustees and Board of directors
 • TÜV SÜD AG - Supervisory Board

  Dr.-Ing. Klaus Draeger
  (Chairman) 
  Member of the Board of Management 
  BMW Group up to 30 Sept 2016  


  Matthias Andreesen Viegas
  Chairman of the Committee of Executive Staff 
  TÜV SÜD AG

  Dr. Christine Bortenlänger
  Member of the Executive Board
  Deutsches Aktieninstitut e.V.

  Wolfgang Dehen
  Chairman of the Management Board
  Osram Licht AG up to 31 Dec 2014  

  Thomas Eder*
  First Deputy Chairman of the works council 
  Bayern Südost
  TÜV SÜD Auto Service GmbH 

  Harald Gömpel* 
  Chairman of the works council 
  TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

  Dr. Jörg Matthias Großmann 
  Member of the Board/ CFO 
  Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG

  Franz Holzhammer 
  Union representative

  Jens Krause* 
  Chairman of the works council 
  TÜV SÜD Management Service GmbH

  Marcel Rath* 
  Chairman of the central works council/ 
  Chairman of the works council TÜV SÜD AG

  Angelique Renkhoff-Mücke 
  Member of the Executive Board / CEO
  WAREMA Renkhoff SE

  Dr. Nathalie von Siemens
  Managing Director and Spokesperson of the Board
  Siemens Stiftung up to 31 March 2020 

  Prof. Dr. Rudolf Staudigl
  Chairman of the Management Board
  Wacker Chemie AG

  Dr. Eberhard Veit
  Chief Executive Officer
  4.0-Veit GbR
  CEO Festo until E. 2015 

  Rainer Wich*
  Chairman of the central works council
  TÜV SÜD Auto Service GmbH

  Kai Winkler
  Union representative

                        * Labour representative

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa