ยุคสมัยแห่งการก่อตั้ง

ยุคที่ 1 : พ.ศ. 2409 – 2443

ยุคที่ 1 : พ.ศ. 2409 – 2443

พ.ศ. 2431 – ความร่วมมือข้ามพรมแดน

แนวคิดของการสนับสนุนให้มีสมาคมตรวจสอบทางเทคนิคได้ขยายตัวไปไกลกว่าพรมแดนของประเทศเยอรมนี สมาคมต่างประเทศบางแห่งได้เข้าร่วมกับ “Verband von Dampfkesselüberwachungsvereinen“ (union of boiler inspection associations – สหภาพแห่งสมาคมตรวจสอบบอยเลอร์) ที่ตั้งอยู่ใน Hanover

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ในปี 1888 (พ.ศ. 2431) องค์กรที่ครอบคลุมการตรวจสอบในเยอรมนีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Internationaler Verband von Dampfkessel-Überwachungsvereinen” (international union of boiler inspection associations – สหภาพสมาคมตรวจสอบบอยเลอร์นานาชาติ) ในขณะที่เรื่องการเมืองจะยังคงเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของประเทศ แต่กลุ่มผู้ริเริ่มโครงการตรวจสอบทางเทคนิคเข้าใจดีว่า ความปลอดภัยนั้นไม่สามารถหยุดอยู่เพียงแค่ที่พรมแดนของประเทศ


พ.ศ. 2424 – มาตรฐานเดียวกัน

ก่อนที่จะถึงปี 1881 (พ.ศ. 2424) นั้น มีสมาคมตรวจสอบบอยเลอร์อยู่หลายแห่งทั่วเยอรมนี อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนยังมีนิยามของตนเองว่าการทำงานที่เป็นปกตินั้นเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าทาง “Deutscher Verband von Dampfkessel-Überwachungsvereinen” (German union of steam boiler inspection associations – สหภาพสมาคมผู้ตรวจสอบบอยเลอร์แห่งเยอรมนี) ได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1873 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีมาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบอยเลอร์

ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของปี 1881 (พ.ศ. 2424) ทางสหภาพได้มีข้อตกลงกับ “Verein deutscher Eisenhüttenleute” (German association of steel manufacturers – สมาคมผู้ผลิตเหล็กแห่งเยอรมนี) ในเรื่องของการตรวจสอบวัสดุเมื่อมีการสร้างบอยเลอร์

ด้วยมาตรฐานเหล่านี้  จึงได้มีการตรวจสอบทางเทคนิคตั้งแต่ในขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อลดโอกาสของอุบัติเหตุเสียตั้งแต่ต้น มาตรฐานต่อ ๆ มาได้รับการอนุมัติ ณ เมือง Hamburg ในปี 1884 (พ.ศ. 2427) ด้วยจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน และต่อมาได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับการคำนวณในการสร้างบอยเลอร์ขึ้น


พ.ศ. 2420 – เสียงแห่งความสำเร็จ

นาย Walther Gyssling หัวหน้าวิศวกรของ BDRV มีความยินดียิ่ง เมื่อได้กล่าวรายงานของปีงบประมาณ 1877 (พ.ศ. 2420) ต่อสมาชิในที่ประชุมกว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา จากบอยเลอร์ที่มีมากกว่าพันแห่งที่ทางสมาคมได้ทำการตรวจสอบ ไม่มีบอยเลอร์ใดเลยที่ระเบิด

ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการตรวจสอบโดย BDRV ก็มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อัตราความสำเร็จนั้นยังห่างไกลกันมาก

ในเมือง Württemberg ซึ่งเป็นเมืองที่สมาคมตรวจสอบบอยเลอร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1875 (พ.ศ. 2418) หน่วยงานอิสระที่ทำการตรวจสอบทางเทคนิค ได้รายงานผลลัพธ์อันน่าประทับใจ:  ในรายงานประจำปีฉบับแรกของปี 1877 (พ.ศ. 2420) นาย Heinrich Bellmer ผู้เป็นวิศวกรของสมาคมใน Stuttgart รายงานว่า ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เขาได้แก้ไขข้อบกพร่องไปไม่น้อยกว่า 172 เรื่อง ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับอันตรายจากการระเบิด


พ.ศ. 2413 – สมาคมตรวจสอบใน Bavaria

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ปี 1869 (พ.ศ. 2412) ผู้ผลิตทองแดงนามว่า Abraham Lismann ได้ก้าวขึ้นกล่าวต่อ “Polytechnischer Verein” (polytechnic association – สมาคมโพลีเทคนิค) ในเมืองมิวนิค นาย Lismann ได้เลือกเวทีนี้ได้เหมาะสมมาก เนื่องจากผู้ฟังหลายคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและช่างเทคนิคที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงใน Bavaria

นาย Lismann เองมีบอยเลอร์ไอน้ำ 3 เครื่องในบริษัทของเขา และได้เสนอให้ก่อตั้ง “Verein zur Prüfung und Überwachung der Dampfkessel für das diesrheinische Bayern” (association for testing and inspecting steam boilers for Rhenish Bavaria – สมาคมเพื่อการทดสอบและตรวจสอบบอยเลอร์ไอน้ำสำหรับ Rhenish Bavaria)

ส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในคราวนั้นคือวิศวกรออกแบบที่ชื่อ Carl Linde และเจ้าของโรงเบียร์ ชื่อ Gabriel Sedlmayr ทั้งคู่ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อนำแผนนั้นไปปฏิบัติจริงโดยเร็ว

ทางกลุ่มได้พิมพ์โบรชัวร์ที่ระบุบทบัญญัติของสมาคม และได้ส่งโบรชัวร์เหล่านี้ไปยังผู้ใช้งานบอยเลอร์ในพื้นที่อันได้รับการเสนอขึ้น

ความคิดนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในเมือง Augsburg, Bayreuth, Nuremberg และ Würzburg  ในวันที่ 23 เมษายนปี 1870 “Bayerische Dampfkessel-Revisions-Verein” (BDRV: Bavarian steam boiler inspection association – สมาคมตรวจสอบบอยเลอร์แห่งบาเวเรีย) ได้ถือกำเนิดขึ้นในการประชุม ณ “Englisches Caféhaus” (English coffeehouse) ในเมืองมิวนิค กรรมการผู้จัดการคนแรกคือ Georg Krauss  เขาเป็นนักอุตสาหกรรมผู้มีบริษัทสร้างหัวรถจักร


พ.ศ. 2411 – ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคคนแรก

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี 1868 (พ.ศ. 2411) วิศวกรวัย 29 ปีที่ชื่อว่า Carl Isambert ได้เข้าร่วมกับบริษัทใน Mannheim เขาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเต็มเวลาคนแรกของสมาคมตรวจสอบทางเทคนิคแห่งหนึ่งในเยอรมนี

ไม่กี่วันหลังจากนั้น นาย Isambert ได้ออกไปตรวจสอบเป็นครั้งแรก ผลลัพธ์ช่างเป็นที่น่ากังวล: บอยเลอร์จำนวนมากมีความบกพร่องที่อันตราย ในขณะที่เจ้าของและผู้ที่ทำงานกับบอยเลอร์หลายแห่งขาดแม้กระทั่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ นาย Isambert ได้ให้ความช่วยเหลือในจุดที่เขาสามารถทำได้ และเมื่อผ่านไปหนึ่งปี เขาได้ประเมินถึงประสิทธิภาพของสมาคมในการประชุมใหญ่ใน Mannheim: บอยเลอร์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนั้น ไม่ปรากฏสิ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงรุนแรงที่จะระเบิดได้อีกต่อไป


พ.ศ. 2409 – การก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ปี 1866 (พ.ศ. 2409) ผู้ประกอบการ 22 คน จาก Baden ได้เปิดตัว “Gesellschaft zur Ueberwachung und Versicherung von Dampfkesseln mit dem Sitze in Mannheim” (Association for inspecting and insuring steam boilers with headquarters in Mannheim – สมาคมเพื่อการตรวจสอบและรับประกันบอยเลอร์ไอน้ำ โดยมีสำนักงานใหญ่ใน Mannheim)

เจ้าของโรงงานผู้ที่มีชื่อว่า Carl Selbach ได้เป็นประธานคนแรก สมาคมนั้นก่อร่างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ดังที่ได้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อน ที่โรงเบียร์ Zum Grossen Mayerhof

มีรอยร้าวในหลุมเตา (mantle) ของบอยเลอร์ไอน้ำที่ใช้อยู่  และการระเบิดได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ

ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมจะสามารถหาข้อผิดพลาดนี้ได้อย่างง่ายดาย และป้องกันความเสียหายนั้นได้ แต่ว่าไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่ทำงานก็ไม่มีความคุ้นเคยกับอันตรายของการใช้บอยเลอร์ อุบัติเหตุนี้ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว และจำนวนของผู้ที่ทำงานกับบอยเลอร์ไอน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งภาครัฐใน Grand Duchy of Baden และนักอุตสาหกรรมกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ ล้วนสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมเพื่อการตรวจสอบ เป้าหมายของพวกเขาคือป้องกันอุบัติเหตุในอนาคต โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

การทำงานในรูปแบบนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ และการก่อตั้งบริษัทใน Mannheim ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบทางเทคนิคในเยอรมนี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ