Going Global 1960 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ขยายขีดความสามารถของเรา

ยุคที่ 2 : พ.ศ. 2444-2502

ยุคที่ 2 : พ.ศ. 2444-2502

พ.ศ. 2500 – การเริ่มต้นของพลังงานนิวเคลียร์

เมื่อถึงปลายทศวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493) ทั่วโลกได้ยอมรับว่า พลังงานที่ได้จากอะตอมนั้นคือเทคโนโลยีแห่งอนาคต มีการตกลงกันระหว่างพรรคการเมืองโดยไร้ความเป็นการเมืองว่า เยอรมันตะวันตกควรรับบทบาทผู้นำในด้านการนำทรัพยากรที่แทบไร้ขีดจำกัดของพลังงานนิวเคลียร์นี้มาใช้

ในฤดูใบไม้ร่วงของปี 1957 (พ.ศ. 2500) TÜV Bayern ได้ก่อตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อการป้องกันรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ขึ้น และได้เตรียมรายงานความปลอดภัย สำหรับเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยในมิวนิค ที่เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีนั้น

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV ในมิวนิคได้รับการติดต่อให้เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการทดลองแห่งแรกใน Kahl ใกล้กลับ Aschaffenburg (1958-60 / พ.ศ. 2501-03) และเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกของเยอรมันใน Grundremmingen (1963-66 / พ.ศ. 2506-09)


พ.ศ. 2494 – ความปลอดภัยทางถนนได้เป็นเรื่องสำคัญ

สำหรับชาวเยอรมันตะวันตกส่วนมาก การมีรถยนต์เป็นของตนเองนั้นเป็นสิ่งแรกที่เขาอยากจะได้ อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ส่วนบุคคลได้กลายเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ในปี 1951 (พ.ศ. 2494) ผู้บัญญัติกฎหมายได้หาทางออกเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยกำหนดให้ยานพาหนะใช้เครื่องยนต์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ควรจะต้องได้รับการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ

ในแทบทุกหนแห่ง องค์กร TÜV ได้รับมอบหมายให้นำโครงการนี้ไปปฏิบัติ ยิ่งไปกว่านั้น สมาคมต่าง ๆ ได้รับบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

ผู้นำในด้านนี้คือ TÜV Stuttgart ซึ่งได้ก่อตั้ง “Medizinisch- Psychologisches Institut für Verkehrssicherheit” (MPI: medical-psychological institute for transportation safety -- สถาบันเวชจิตวิทยาเพื่อการความปลอดภัยในการขนส่ง) ขึ้นในปี 1952 (พ.ศ. 2495) ซึ่งภายใต้การอำนาจของ MPI ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือผู้ที่มีข้อบ่งชี้พิเศษทางการแพทย์ จะต้องได้รับการตรวจเพื่อดูถึงความเหมาะสมที่จะขับขี่ยานยนต์

ในเดือนพฤศจิกายน 1954 (พ.ศ. 2497) สำนักงานตรวจสอบทางจิตวิทยาแห่งแรกเปิดขึ้นในเมือง Bavaria


พ.ศ. 2491- ก่อตั้งขึ้นอีกครั้งในฝั่งตะวันตก

ในขณะที่ความปลอดภัยทางเทคนิคในพื้นที่การครอบครองของโซเวียต เป็นความรับผิดชอบของภาครัฐ สมาคมการตรวจสอบในฝั่งตะวันตกก็สามารถก่อตั้งตนเองขึ้นได้อีกครั้ง

เมื่อแรกเริ่มก็ต้องทำงานในลักษณะที่ไม่มีความชัดเจนทางกฎหมาย โดยไม่มีรับรองอย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่ยอมรับโดยพันธมิตรในภาครัฐ แต่กระนั้นก็ดี ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมันตะวันตก) องค์กรตามภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ได้กลับเข้าสู่ทะเบียนสมาคมอีกครั้งในปี 1948 และ 1949 (พ.ศ. 2491 และ 2492)

ตามกฎบัตรฉบับใหม่นี้ องค์กร  TÜV ของเยอรมันตะวันตกก็ได้กลับสู่ความเป็นอิสระ  หลักการของการเข้าร่วมตามความสมัครใจได้กลับมาอีกครั้ง หลังจากมีการใช้สมาชิกสภาพบังคับที่นำมาใช้เมื่อปี 1938 (พ.ศ. 2481)


พ.ศ. 2481 – ปรับโครงสร้างและความสอดคล้อง

ในเดือนมีนาคมปี 1938 (พ.ศ. 2481) มีการปรับโครงสร้างเชิงพื้นฐานของการตรวจสอบทางเทคนิคในเยอรมนี สถานตรวจสอบ 37 แห่งที่มีอยู่ใน Reich ในขณะนั้น ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสมาคมตรวจตราตามภูมิภาค 14 แห่ง ที่เรียกโดยรวมว่า TÜV (Technische Überwachungsvereine: technical inspection associations – สมาคมตรวจสอบทางเทคนิค) 

กฏบัตรร่วมได้มาแทนบทบัญญัติที่แต่ละแห่งใช้ สำหรับบริษัทที่จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบ สมาชิกภาพในองค์กร TÜV  ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งบังคับ

สิ่งนี้ทำให้ระบบการตรวจสอบทางเทคนิคทั่วประเทศมีความเป็นสมัยใหม่และมีมาตรฐานขึ้น อย่างไรก็ดี การทำเช่นนี้ทำให้สมาคมต่าง ๆ ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียอิสรภาพ ซึ่งเป็นคุณค่าหลักอย่างหนึ่งของสมาคมเหล่านี้


พ.ศ. 2473 – โครงสร้างเพื่อรองรับการเคลื่อนไหว 

กว่าจะถึงช่วงปลายทศวรรษที่ 1920 (พ.ศ. 2463) งาน  Munich’s Oktoberfest ได้เป็นงานที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก บรรดาเครื่องเล่นสวนสนุกมีอยู่ที่นั่นมานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

เนื่องจากการออกแบบเครื่องเล่นเหล่านี้มีความน่าตื่นเต้นและอันตรายมากขึ้น ทาง Bavarian Ministries of External Affairs, Internal Affairs and Agriculture and Labour (กระทรวงกิจการภายนอก กิจการภายในและการเกษตร และแรงงานแห่งบาเวเรีย) ได้มีคำสั่งออกมาในฤดูร้อนของปี 1929 (พ.ศ. 2472) ว่า:  ทาง  Bayerische Revisionsverein จะต้องทำการตรวจสอบ “flying structure” (“โครงสร้างบินได้”) ในทางใต้ของ Bavaria อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 1930 (พ.ศ. 2473) วิศวกรของสมาคม 3 คนได้ถูกส่งตัวไปที่งาน Oktoberfest เพื่อตรวจสอบหาจุดอ่อนของ roller coaster (รถไฟเหาะ) 3 แห่ง toboggan slide (สไลเดอร์น้ำแข็ง) 3 แห่ง และ “motorway” track (“สนามแข่งรถ”) 1 แห่ง และจากการที่ได้ทำงานซ้ำ ๆ กับงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ วิศวกรจากเมืองมิวนิคได้พัฒนาความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำเฉพาะทางในด้านโครงสร้างเพื่อรองรับการเคลื่อนไหว ซึ่งทั่วโลกยังคงมีความต้องการอยู่จนถึงปัจจุบัน


พ.ศ. 2464 – ก้าวแรกในการปกป้องสภาพแวดล้อม

การลดการแพร่ไอเสียไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของยุค 1980 (พ.ศ. 2523) ทาง Bayerische Revisionsverein ได้ทุ่มเทเพื่อการนี้หลังจากที่ได้ก่อตั้งขึ้นไม่นาน ย้อนกลับไปในปี 1879 (พ.ศ. 2422) ทางสมาคมได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเมืองมิวนิค ในเรื่องของการป้องกันไอเสียเมื่อมีการจุดบอยเลอร์

ในรายงานประจำปีของปี 1912 (พ.ศ. 2455) ผู้เชี่ยวชาญจาก Bavaria ได้เข้าจัดการกับแนวโน้มของปล่องควันที่เตี้ยลงเรื่อย ๆ ซึ่งจากตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ของมัน สิ่งเหล่านี้ "ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็นพิษจากไอเสีย [...] ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประชาชน สัตว์ และพืช ที่ใช้ชีวิตอยู่ในละแวกนั้น [...]"

ในปี 1921 (พ.ศ. 2464) ทาง Bayerische Revisionsverein ได้เตรียมรายงานเกี่ยวกับมลภาวะทางฝุ่นที่เกิดจากเตาเผา และทำให้ผู้ก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ความสูงขั้นต่ำของปล่องควันเช่นกัน


พ.ศ. 2455 - การตรวจสอบลิฟท์กลายเป็นมาตรฐาน

สมาคมต่าง ๆ ได้ทำการทดสอบและตรวจสอบลิฟท์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 1907 (พ.ศ. 2450) (Baden)  และปี 1908 (พ.ศ. 2451) (Bavaria) อย่างไรก็ดี ก็ยังขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะทำการตรวจสอบบ่อยเพียงใด หากคิดอยากจะให้มีตรวจสอบบ้าง

สิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปในเมือง Baden ด้วยคำสั่งที่ออกโดยภาครัฐในฤดูร้อนของปี 1912 (พ.ศ. 2455) ซึ่งกำหนดว่า ลิฟท์โดยสารต้องได้รับการตรวจสอบทุก 2 ปี และลิฟท์ขนส่งสินค้าต้องตรวจสอบทุก 4 ปี

วิศวกรทุกคนของ Badische Revisionsverein ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ตามคำสั่งรัฐมนตรี การตรวจสอบลิฟท์ทั่วภูมิภาคได้ดำเนินขึ้นในปี 1913 (พ.ศ. 2456) เป็นครั้งแรก – และได้ก่อให้เกิดธุรกิจด้านใหม่ขึ้น


พ.ศ. 2449 – เตรียมหนทางให้กับยานยนต์

ในเดือนกันยายน 1906 (พ.ศ. 2449) รัฐบาลของ Baden ได้กำหนดให้มีการทดสอบยานยนต์และคนขับ: "หากมีการขับขี่ยานยนต์ เจ้าของจะต้องแจ้งสำนักงานเขตของเมืองที่เขาอาศัยอยู่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร [...] เอกสารนี้จะต้องมีใบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ"  ทาง “Badische Dampfkessel-Revisions-Verein” (Baden boiler inspection association -- สมาคมตรวจสอบบอยเลอร์แห่ง Baden) ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบเหล่านี้

เพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี ทางสมาคมได้ทำงานร่วมกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงที่สำคัญอันเป็นหนึ่งเดียวกับความสำเร็จของยานยนต์ – Benz & Co. – ที่ซึ่งวิศวกรบอยเลอร์ 12 คน ได้รับการฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์

ชื่อ “Benz” นี้เป็นชื่อที่ผู้สนใจในรถยนต์ในเวลานั้นคุ้นเคยดี: ในปี 1886 (พ.ศ. 2429)  Carl Benz ได้พัฒนายานพาหนะใช้เครื่องยนต์คันแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยสิทธิบัตร Patent-Motorwagen ของเขา ในเดือนสิงหาคมปี 1888 (พ.ศ. 2431) Bertha Benz ได้ขับรถเป็นระยะทาง 106 กิโลเมตร ระหว่างเมือง Mannheim และ Pforzheim โดยใช้ยานพาหนะที่สามีของเธอได้พัฒนาขึ้น เป็นการเดินทางโดยยานยนต์เป็นระยะยาวครั้งแรกบนแผ่นดิน และในปี 1906 (พ.ศ. 2449) นั้นเอง การตรวจสอบทางเทคนิคกับยานยนต์ก็กระทำขึ้นที่เมือง Mannheim ซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของการขนส่งด้วยยานยนต์


พ.ศ. 2446 – ไอน้ำและไฟฟ้า

เครื่องจักรไอน้ำเป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นของปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ว่า จนถึงตอนนี้ เครื่องจักรใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว

จริง ๆ แล้ว ทาง Bavaria ได้มี “Revisions-Verein für elektrische Anlagen” (inspection association for electrical facilities – สมาคมตรวจสอบโรงไฟฟ้า) มาตั้งแต่ปี 1900 (พ.ศ. 2443) สมาชิกจำนวนมากเป็นสมาชิกของ “Dampfkessel-Revisions-Verein” (boiler inspection association – สมาคมตรวจสอบบอยเลอร์) ด้วย เนื่องจากบริษัทของพวกเขาใช้เทคโนโลยีทั้งสองชนิด

จึงเป็นเหตุผลที่ดีที่ในปี 1903 (พ.ศ. 2446) ทางสมาคมทั้งสองได้รวมตัวกันเป็น “Bayerischer Revisionsverein” (Bavarian inspection association – สมาคมตรวจสอบแห่งบาเวเรีย) และในปีเดียวกันนี้ ทาง Bavarian Dampfkessel-Revisions-Verein ได้ก่อตั้งแผนกอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ