ISO 9001 Certification

Vodenje kakovosti

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 9001:2015

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001 (QMS) je najbolj priljubljen svetovni standard vodenja kakovosti. ISO 9001 zagotavlja okvir za upravljanje kakovosti, s katerim lahko podjetja zagotavljajo doslednost kakovosti svojih izdelkov in storitev. Podjetja izberejo certifikat ISO 9001, da dokažejo, da so skrbno vzdrževala visoke standarde. To zmanjšuje možnost napak na izdelkih in odpoklicev ali pomanjkljivosti storitev ter zagotavlja, da lahko vaše stranke kupujejo z zaupanjem. Številni kupci zahtevajo, da imajo dobavitelji certifikat ISO 9001, da zmanjšajo tveganje za nakup slabega izdelka ali storitve.


ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Certificiranje integriranih sistemov upravljanja je celostni pristop, ki združuje več vidikov uspešnosti organizacije, da bi izpolnil zahteve številnih standardov sistema upravljanja. Standard sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 služi kot podlaga za številne druge sektorsko specifične standarde, vključno s široko uporabljanim standardom sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001, zato je njuna povezljivost pri usposabljanju zelo učinkovita.


PRESOJE SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

POROČILA PRESOJ SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

Smernice za presojanje sistemov vodenja so podane v standardu ISO 19011:2018 in podaja napotke presojanja za organizacije vseh vrst in velikosti ter presoje različnih obsegov, vključno s tistimi, ki jih izvajajo velike presojevalne skupine, običajno v okviru večjih organizacij, in s presojami posameznih presojevalcev, ki se izvajajo v okviru večjih ali manjših organizacij.

Notranje presoje, včasih imenovane presoje prve stranke, izvaja organizacija sama ali nekdo v njenem imenu. Zunanje presoje vključujejo to, kar se običajno imenuje presoja druge in tretje stranke. Presoje druge stranke izvajajo stranke, ki so zainteresirane za organizacijo, npr. odjemalci, ali drugi posamezniki v njihovem imenu. Presoje tretje stranke izvajajo neodvisne presojevalne organizacije, kot so organizacije, ki izvajajo certifikacijo/registracijo skladnosti, ali vladne agencije.


SKRBNIKI SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

USPOSABLJANJE SKRBNIKOV VODENJA KAKOVOSTI

Nemoten tek procesov in zadovoljne stranke zagotavljajo uspeh podjetja. Učinkovit sistem vodenja kakovosti je bistven dejavnik pri stalnem ugotavljanju in sistematičnem povezovanju potenciala za izboljšave. Dobro delujoče upravljanje napak in reklamacij pripomore tudi k nadaljnjemu dolgoročnemu razvoju poslovanja podjetja.


PRESOJEVALCI SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

USPOSABLJANJE PRESOJEVALCEV SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

Uspešna podjetja uporabljajo svoj sistem vodenja kakovosti kot močan temelj za izboljšave in inovacije. Presojevalci TÜV SÜD imajo potrebne nacionalne in mednarodne akreditacije za certificiranje in presojo sistemov vodenja. Naše poznavanje skladnosti s predpisi po vsem svetu in naši izkušeni presojevalci vam zagotavljajo hitro in učinkovito storitev. Osredotočamo se na to, da vam pomagamo postati bolj dosledni, učinkoviti in skladni.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo