Skrbniki sistemov vodenja kakovosti

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

SKRBNIKI SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

NAMEN USPOSABLJANJA:

Na usposabljanju bodo udeleženci poglobili vsa znanja zahtev standarda ISO 9001 ter razširili svojo metodološko in strokovno usposobljenost. Izpopolnili bodo svoje znanje in izkušnje na področju operativnega upravljanja kakovosti in tako vzpostavili vez med vodstvom in lastniki procesov.

 

VSEBINA:

 • Namen in vsebina serije standardov ISO 900x, osnove akreditacije in certifikacije
 • Procesni pristop in oblikovanje in vzdrževanje dokumentacije sistema vodenja kakovosti
 • Procesni pristop, obvladovanje kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti
 • Zahteve ISO 9001-2015:
  • Kontekst organizacije: Razumevanje organizacije in njenega konteksta, razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani, področje uporabe sistema vodenja kakovosti, procesi
  • Voditeljstvo: zavezanost, politika kakovosti, organizacijske vloge, odgovornosti in pooblastila
  • Planiranje: ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti, cilji kakovosti, planiranje sprememb
  • Podpora: viri, kompetentnost, ozaveščenost, komuniciranje, dokumentirane informacije
  • Delovanje: planiranje in obvladovanje delovanja, zahteve za izdelke in storitve, komuniciranje z odjemalci, snovanje in razvoj, obvladovanje procesov, izdelkov in storitev zunanjih ponudnikov, proizvodnja in izvedba storitev, identifikacija in sledljivost, ohranitev, aktivnosti po dostavi, sprostitev izdelkov in storitev, neskladni izhodi
  • Vrednotenje izvedbe: nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje, zadovoljstvo odjemalcev, notranja presoja, vodstveni pregled
  • Izboljševanje:neskladnosti, korektivni ukrepi, nenehno izboljševanje
 • Metode vodenja kakovosti
 • Metode obvladovanja tveganj (FMEA, Registri tveganj)
 • Plani obvladovanja
 • Merilno/kontrolna oprema in sposobnost merilno/kontrolnih metod (MSA)
 • Statistično obvladovanje proizvodnega procesa (SPC)
 • Celovito produktivno vzdrževanje (TPM)

 

CILJNA SKUPINA:

Notranji presojevalci,  lastniki procesov, vodje oddelkov, ki so aktivno vključeni v sistem vodenja kakovosti in izboljšanje kakovosti.

 

TRAJANJE:

3 dni, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

750,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in enostavna prijava s klikom na ta gumb!

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail: 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo