Automotive

Avtomobilska industrija

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

IATF 16949:2016 - Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji

Usposabljanje za notranje presojevalce po IATF 16949:2016

IATF 16949 določa zahteve sistema vodenja kakovosti za avtomobilsko proizvodnjo. IATF 16949, ki je izhajal iz potrebe po globalno usklajenem dokumentu o zahtevah sistema vodenja kakovosti, je bil objavljen oktobra 2016. Nadomešča avtomobilski standard ISO / TS 16949, ki ni več veljaven.


FMEA:2019 (AIAG&VDA) - Analiza potencialnih napak in njihovih posledic v povezavi z referenčnimi dokumenti AIAG in VDA

Usposabljanje metode FMEA: 2019 - Analiza potencialnih napak in posledic

FMEA je timsko usmerjena, sistematična, kvalitativna, analitična metoda za predvidevanje morebitnih napak, analizo in izvajanje ukrepov za zmanjšanje učinkov odpovedi med razvojem in izdelavo proizvodov. Proizvajalci in dobavitelji morajo oceniti FMEA na podlagi priročnikov VDA in AIAG FMEA. Skupne zahteve in pričakovanja za FMEA dobaviteljem omogočajo, da oblikujejo skladen postopek za FMEA, ki ustreza potrebam in pričakovanjem njihovih strank.


VDA 6.3:2016 - Presoja procesa

Usposabljanje za notranje presojevalce po VDA 6.3:2016  - Presoja procesa

VDA 6.3 je procesni standard za ocenjevanje analiz in izboljšanje različnih presoj v proizvodnih organizacijah in njihovih procesih.

Cilj standarda je poenostaviti ocenjevanje in uskladitev vprašalnika z novimi zahtevami. Presoja je osredotočena na zmožnost presojo na kraju samem v procesih in omejitev na vsebine, značilne za proces. Tako je mogoče natančno analizirati tveganja v dobavni verigi in procesih življenjskega cikla proizvoda, tako da je mogoče prepoznati pomanjkljivosti v postopkih in njihovih vmesnikih, uvesti korektivne ukrepe in določiti možnosti za izboljšave.


VDA 6.5:2020 - Presoja proizvoda

Usposabljanje za notranje presojevalce po VDA 6.5:2020 - Presoja proizvoda

Presoje proizvodov so že vrsto let nepogrešljivo orodje v avtomobilski industriji za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti proizvodov v interesu kupcev. Pri tovrstnih pregledih se s preverjanjem vzorca preveri, ali končni proizvodi ali posamezni deli, ki so pakirani, izpolnjujejo zahteve glede kakovosti. Standard VDA 6.5 je vodilo za upravljanje programov za presojo proizvodov. To organizacijam omogoča razvoj lastnega sistema za presoje; programe, načrte in njihovo izvajanje. Cilj standarda VDA 6.5 je odkriti možne neskladnosti-reklamacije in pridobiti izboljšave proizvodov.


APQP&CP:2008 in PPAP:2006 - Napredno načrtovanje kakovosti izdelka in plan obvladovanja ter odobritev izdelkov in procesov

Usposabljanje metod APQP&CP:2008 - Napredno načrtovanje kakovosti izdelka in plan obvladovanja ter PPAP:2006 - Odobritev izdelkov in procesov

Številne organizacije se spopadajo s konceptom naprednega načrtovanja kakovosti in s tem, kako to metodologijo vključiti v obstoječi sistem. Poleg tega je to obvezna metodologija upravljanja projektov v avtomobilskem standardu IATF 16949: 2016. Metoda APQP omogoča, da organizacija spoznajo in razume načelo naprednega načrtovanja kakovosti izdelkov in postopka odobritve proizvodnega dela (PPAP) ter njegov namen v standardu IATF 16949.


SPC:2005 in MSA:2010 - Statistično obvladovanje proizvodnega procesa in analiza merilnih sistemov

Usposabljanje metode SPC:2005 - Statistično obvladovanje proizvodnega procesa in metode MSA:2010 - Analiza merilnih sistemov

Statistični nadzor procesov (SPC) je niz splošno sprejetih orodij, ki se uporabljajo za nadzor in zagotavljanje, da kakovost postopkov in proizvodov ustreza zahtevam kupca. S pravilnim izvajanjem in izvajanjem to orodje omogoča organizaciji učinkovito in uspešno vzdrževanje želene ravni kakovosti. Analiza merilnih sistemov (MSA) je statistično orodje za merjenje merilnega sistema - merilnika za spremljanje procesnih parametrov ali merjenje značilnosti proizvoda. Metodi SPC in MSA sta tehnika analize meritev v avtomobilskem standardu IATF 16949: 2016.


IMDS - Mednarodni sistem podatkov o materialih

Usposabljanje metode IMDS

IMDS (International Material Data System) je sistem podatkov o materialu avtomobilske industrije. Sprva je šlo za skupni razvoj Audija, BMWja, Daimlerja, DXC, Forda, Opla, Porscheja, VW in Volva. Medtem so se skupnosti pridružili tudi drugi proizvajalci, IMDS pa je postal globalni standard, ki ga uporabljajo skoraj vsi svetovni proizvajalci originalne opreme. V IMDS se zbirajo, vzdržujejo, analizirajo in arhivirajo vsi materiali, ki se uporabljajo za proizvodnjo avtomobilov. Z uporabo IMDS je mogoče izpolniti obveznosti proizvajalcev avtomobilov in s tem njihovih dobaviteljev po nacionalnih in mednarodnih standardih, zakonih in predpisih.


POLIAMIDI - Kondicioniranje in vpliv vlage na mehanske in dimenzijske lastnosti poliamidov

Usposabljanje metode kondicioniranja in vpliva vlage na mehanske in dimenzijske lastnosti poliamidov

Kondicioniranje je pomemben postopek v tehnološkem procesu proizvodnje poliamidnih  izdelkov in je ključnega pomena za točnost dimenzij, mehanskih, optičnih in drugih lastnosti. Zahteva natančen nadzor parametrov,  predvsem temperature in časa izpostavljanja izdelkov v vodi, če želimo zagotoviti ustrezno raven kakovosti poliamidnih izdelkov.


OSNOVNA ORODJA VODENJA KAKOVOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

USPOSABLJANJE ORODJA VODENJA KAKOVOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Osnovna orodja vodenja kakovosti v avtomobilski industriji (Automotive Core Tools) so gradniki učinkovitega sistema vodenja kakovosti. Vključujejo napredno načrtovanje kakovosti izdelka, diagram poteka proizvodnje, analizo potencialnih napak in njihovih posledic,  plan obvladovanja, statistično obvladovanje proizvodnega procesa, analizo merilnih sistemov, celovito produktivno vzdrževanje in presojo proizvoda.


TISAX - INFORMACIJSKA VARNOST V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

 

SEZNANITEV Z ZAHTEVAMI TISAX®

Proizvajalci v avtomobilski industriji sodelujejo z več podjetji v dobavni verigi za načrtovanje, proizvodnjo in distribucijo avtomobilov. Da bi olajšali sodelovanje, proizvajalci pogosto delijo zaupne informacije z bazo dobaviteljev. Če pomembni podatki niso učinkovito zaščiteni, lahko izmenjave vzdolž dobavne verige povzročijo izgube, manipulacije ali celo krajo poslovnih skrivnosti. Zato želijo proizvajalci zagotoviti, da imajo njihovi dobavitelji in partnerji, vključno s trženjskimi in prodajnimi organizacijami, vzpostavljen trden sistem upravljanja varnosti informacij, preden z njimi sklenejo pogodbo. Podjetja se pogosto lotijo postopka certificiranja TISAX na zahtevo potencialne stranke, nekateri sprožijo postopek, da bi bili dobro pripravljeni za prihodnje priložnosti. Individualno uvajanje TISAX je odvisno od ciljev organizacije in od statusa trenutnega sistema informacijske varnosti. Ne glede na izbrano pot, vam ponujamo storitve usposabljanja in certificiranja, ki vas podpirajo skozi celotni proces.

 


PET DNEVNO USPOSABLJANJE ORODIJ VODENJA KAKOVOSTI V AVT. INDUSTRIJI

USPOSABLJANJE ORODJA VODENJA KAKOVOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Osnovna orodja vodenja kakovosti v avtomobilski industriji (Automotive Core Tools) so gradniki učinkovitega sistema vodenja kakovosti. Vključujejo napredno načrtovanje kakovosti izdelka, diagram poteka proizvodnje, analizo potencialnih napak in njihovih posledic,  plan obvladovanja, statistično obvladovanje proizvodnega procesa, analizo merilnih sistemov, celovito produktivno vzdrževanje in presojo proizvoda.


PSCR - PREDSTAVNIK ZA VARNOST IN SKLADNOST PROIZVODA

 

USPOSABLJANJE METODE PSCR

V današnjem času velikega tehnološkega napredka, je ohranjanje varnosti postalo najbolj ključen vidik. Zato je v avtomobilskem sektorju, kjer je varnost proizvodov najpomembnejši del, vsaka organizacija v dobavni verigi zavezana zagotavljanju varnosti in skladnosti svojih proizvodov.

 


Raziščite certificiranje v avtomobilski industriji

Certificiranje sistemov vodenja

Certificiranje sistemov vodenja

Ostala usposabljanja

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo