formacion automocion

Poliamidi - Kondicioniranje in vpliv vlage na mehanske in dimenzijske lastnosti poliamidov

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Poliamidi - Kondicioniranje in vpliv vlage na mehanske in dimenzijske lastnosti poliamidov

NAMEN USPOSABLJANJA:

Na usposabljanju bo udeležencem predstavljen postopek kondicioniranja poliamidnih izdelkov, ki je ključnega pomena za točnost dimenzij, mehanskih, optičnih in drugih lastnosti končnega proizvoda kot so: znižanje E- modula, znižanje trdnosti, sprememba deformacije, hidrotermalna degradacija, tj. mikro razpoke ter staranje in razgradnja vlaken. Predstavljena bo teorija poliamidov, znanih tudi kot najloni, ki so umetni polipeptidi ter vpliv vlage na njih.  Predstavljena bo primerjava vpliva kondicioniranja poliamidov z različno vsebnostjo steklenih vlaken ter prikazano obnašanje teh materialov pri različnih temperaturnih območjih. Prikazani rezultati so uporabni za vse uporabnike izdelkov iz poliamidnih materialov, saj omogočajo predvidevanje sprememb  mehanskih in dimenzijskih lastnosti pri uporabi tovrstnih materialov pri različnih temperaturah in vplivih vlage.

 VSEBINA:

  • Kondicioniranje polimernih materialov
  • Splošno o poliamidih
  • Vpliv vode (vlage) na poliamide
  • Metode preiskav
  • Vpliv kondicioniranja na spremembe mehanskih lastnosti PA in kompozitov PA / steklena vlakna
  • Vpliv kondicioniranja na spremembe dimenzijskih lastnosti PA 6 in kompozitov PA / steklena vlakna

 

CILJNA SKUPINA

Vodje kakovosti; zaposleni na področju razvoja in proizvodnje, ki opravljajo naloge povezane s kakovostjo ter zaposleni v avtomobilski industriji.

TRAJANJE

1 dan, od 9:00 do 16:00

KOTIZACIJA

250,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in preprosta prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail:

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo