Upravljanje z energijo

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

ISO 50001:2018 - Sistemi upravljanja z energijo

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 50001:2018

ISO 50001 je mednarodni standard sistema za upravljanje z energijo, ki organizacijam vseh velikosti daje orodje za sistematično optimizacijo energetske učinkovitosti in spodbujanje učinkovitejšega upravljanja z energijo. Standard je bil usklajen s strukturo standardov sistema upravljanja ISO, kot sta ISO 9001 in ISO 14001. Skupna struktura je zasnovana tako, da olajša vključevanje v sisteme upravljanja, ki so že vzpostavljeni v organizaciji. Poleg tega posodobljena različica vključuje močnejši poudarek na odgovornosti najvišjega vodstva, da bi vzbudil kulturne spremembe v organizaciji.


ISO 50001:2018 - SISTEMI UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

 
PREDSTAVITEV STANDARDA - ISO 50001:2018

Sistem upravljanja z energijo ISO 50001 - zahteve z navodili za uporabo, pomaga organizacijam pri uvajanju, delovanju in nenehni optimizaciji celovitega sistema za upravljanje z energijo (EnMS). Uspešno izvajanje tega sistematičnega pristopa lahko optimizira porabo energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti, zmanjšanjem porabe energije in / ali povečanjem energetske učinkovitosti.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo