eficiencia energetica industria

Sistem upravljanja z energijo ISO 50001: 2018

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Sistem upravljanja z energijo ISO 50001: 2018 

NAMEN USPOSABLJANJA:

Udeleženci se bodo seznanili z načeli vodenja sistemov in z zahtevami standarda ISO 50001:2018 ter usposobili za učinkovito in kompetentno izvajanje notranjih presoj.

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili z zahtevami standarda ISO 50001 in smernicami za presojanje po standardu ISO 19011, pri čemer se bodo spoznali s pristopom razmišljanja na podlagi tveganj in uporabo rezultatov presoje za oceno uspešnosti in prepoznavanje možnosti izboljševanja sistemov vodenja upravljanja z energijo v svoji organizaciji. Udeleženci se bodo seznanili z nalogami priprav na presojo, pristopom med presojo in posredovanjem poročil ter načinom sodelovanja z lastniki procesov pri reševanju neskladnosti. Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci opravili pisni preizkus znanja za pridobitev potrdila o uspešnem usposabljanju za notranjega presojevalca sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001:2018.

VSEBINA:

 • Zgodovinski razvoj standarda
 • Glavni cilji za vpeljavo standarda ISO 50001
 • Družina standardov ISO 50000
 • Kontekst organizacije: razumevanje organizacije in njenega konteksta, razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani, opredeljevanje področja uporabe, sistem upravljanja z energijo
 • Voditeljstvo: voditeljstvo in zavezanost, energetska politika, vloge, odgovornosti in pooblastila organizacije
 • Planiranje: ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti, okvirni in izvedbeni energetski cilji in planiranje za njihovo doseganje, energetski pregled, kazalniki energetske učinkovitost, energijsko izhodišče, planiranje zbiranja energetskih podatkov
 • Podpora: viri, kompetentnost, ozaveščanje, komuniciranje, dokumentirane informacije
 • Delovanje: planiranje in obvladovanje delovanja, razvoj, nabava
 • Vrednotenje izvedbe: nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje, notranje presoje, vodstveni pregled
 • Izboljševanje: neskladnosti in korektivni ukrepi, Deming – PDCA
 • Seznanitev s smernicami za presojanje po standardu ISO 19011
 • Izvajanje notranjih presoj po standardu ISO 50001:2018
 • Metode izvajanja notranjih presoj - CAPD metoda
 • Diskusija praktičnih primerov izvajanja presoj
 • Pisni preizkus znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Notranji presojevalci sistema upravljanja z energijo, energetski managerji, lastniki procesov, vodstvo, predstavnik vodstva.

 

TRAJANJE:

2 dni, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

370,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

Hitra in enostavna prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon:

051 424 734

E-mail:usposabljanja@tuvsud.com

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo