ISO 50001

ISO 50001

Sistem upravljanja z energijo

Sistem upravljanja z energijo

ZNIŽAJTE IZPUSTE OGLJIKA IN STROŠKE ENERGIJE

Povečan pritisk na upravljanje z energijo je pripeljalo do mnogih nacionalnih in regionalnih standardov. Energijski prihranki so v ospredju ukrepov, ki prispevajo k trajnosti človekovih aktivnosti. “Varčevanje z energijo za zniževanje izpustov CO2” je gonilno sporočilo v boju proti globalnemu segrevanju.

Sistemu upravljanja z energijo ponujajo sistematičen pristop k nadziranju in zmanjševanju porabe energije v vseh vrstah organizacij. ISO 50001 je standard.

ISO 50001 sloni na krogu Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj. Njegove zahteve vzpostavljajo energetsko politico s konkretnimi cilji. Ti vključujejo uvajanje ukrepov za zmanjševanje in nadziranje porabe energije. Poleg tega potrjujejo energijske prihranke in načrtujejo nenehno izboljševanje.

Standard ISO 50001 ponuja obsežen niz usmeritev za doseganje zahtev po zmanjševanju ogljikovih izpustov. Ker je osnovan na usklajenosti regulative, ima enako strukturo, kot ISO 14001. ISO 50001 je lahko integriran v obstoječe sisteme vodenja kakovosti, varnosti in/ali ravnanja z okoljem.

S TÜV SÜD kot vašim partnerjem boste zagotovo dosegli zahteve ISO 50001. Vi boste v glavni vlogi pri nadziranju vaše energijske porabe in zniževanju vaših računov za energijo. Poleg tega pa vam standard pomaga povečati vašo finančno dobičkonosnost in pridobiti konkurenčno prednost.


VAŠE KORISTI

  • Zmanjšanje stroškov energije.
  • Zmanjšanje vplivov na okolje.
  • Učinkovitejša uporaba obstoječih sredstev, ki uporabljajo energijo.
  • Oblikovanje preglednosti in izboljšanje komunikacije o upravljanju virov energije.
  • Vzdrževanje najboljših praks upravljanja energije in okrepitev dobrega vedenja pri upravljanju energije.
  • Promocija energetske učinkovitosti skozi dobavno verigo.
  • Izboljšanje upravljanja z energijo v okviru projektov zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

RAZIŠČITE

ISO 50k
Bela knjiga

ISO 50001 Sistem upravljanja z energijo

Zmanjšajte stroške energije in dosezite konkurenčno prednost

Prenos

VSI VIRI

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo