Izberite drugo državo, če si želite ogledati vsebino, ki je značilna za vašo lokacijo

//Izberite državo

IATF 16949

Certificiranje sistemov vodenja v avtomobilski industriji

TRENUTNO VELJAVNA IZDAJA STANDARDA

Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 je bila prvič izdana leta 1999, trenutno pa je v veljavi nedavno prenovljena izdaja z oznako IATF 16949.

VSEBINA TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnična specifikacija je rezultat želje proizvajalcev v avtomobilski industriji, da poenoti zahteve za sisteme vodenja kakovosti kot dopolnitev zahtev za proizvode. Kot osnova pri nastanku tega dokumenta so bile upoštevane zahteve posameznih nacionalnih avtomobilskih združenj in z njimi povezani zvezki z zahtevami VDA 6.1 (Nemčija), AVSQ (Italija), EAQF (Francija) in QS 9000 (ZDA).

Tehnična specifikacija popolnoma povzema zahteve standarda ISO 9001 in ga dopolnjuje z dodatnimi zahtevami, specifičnimi za avtomobilsko industrijo. Struktura je povsem enaka kot pri standardu ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti, odgovornost vodstva, vodenje virov, realizacija proizvoda oz. storitve ter merjenje, analiziranje in izboljševanje). Za razliko od standarda ISO 9001, ki zaradi svoje široke uporabe ne konkretizira zahtev, ima tehnična specifikacija v nekaterih delih dokaj konkretizirane zahteve (n.pr. uporaba metode FMEA, vsebina plana obvladovanja proizvodnje, plan izrednih razmer, vrste notranjih presoj, ….).

POVEZAVE Z DRUGIMI STANDARDI/SPECIFIKACIJAMI/ZAHTEVAMI

Tehnično specifikacijo IATF 16949, tako kot ISO 9001:2015, dopolnjujeta standarda ISO 9000: 2005 (Osnove in pojmi) in ISO 9004:2000 (Smernice in izboljšave delovanja). Predvsem standard ISO 9000:2005 pomeni neločljivo povezavo s standardom ISO 9001:2015 in zato tudi s tehnično specifikacijo IATF 16949, saj pojasnjuje pojme, ki se uporabljajo v tem dokumentu. Standard ISO 9004:2000 pa pomeni koristno dopolnitev, saj nakazuje uporabo nekaterih možnih metod za uspešnejšo uvedbo standarda ISO 9001:2015. Prav tako je potrebno omeniti še standard ISO 19011, ki podaja smernice za izvajanje presoj sistemov vodenja.

Pomembno dopolnilo tehnični specifikaciji so »Specifične zahteve kupcev za sisteme vodenja kakovosti« kot n.pr. Formel-Q (VW) ali Special Terms (Daimler) ter referenčni zvezki VDA in QS 9000 (n.pr. MSA, SPC, FMEA, VDA 2, VDA 6.3, itd), ki bolj natančno definirajo posamezne metode.


VAŠE KORISTI

  • Izboljšanje kakovosti procesov
  • Dodelitev dobaviteljevih virov za izboljšanje kakovosti
  • Skupen pristop sistema kakovosti v razvijanju dobavitelja
  • Uživanje zaupanja v globalnem iskanju virov
  • Zmanjšanje presoj druge stranke (kupca)
  • Izboljšanje razumevanja zahtev kakovosti (skupen jezik)
  • Zmanjšanje odstopanj in povečanje učinkovitosti
  • Zmanjšanje več certifikacij s strani tretje stranke

RAZIŠČITE

IATF 16949
Bela knjiga

IATF 16949 - Sistem upravljanja kakovosti v avtomobilski industriji

Okrepite svoje konkurenčne sposobnosti z dokazovanjem zavezanosti h kakovosti.

Izvedite več

Automotive Essentials
E-ssentials

Avtomobilski E-ssentials

Pripravite se na varnost in uspeh v avtomobilski in transportni industriji.

Izvedite več

VSI VIRI

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo