ISO 45001 OHS

ISO 45001

Certifikacija sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu

Certifikacija sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu

ISO 45001

  

Sodobni sistemi vodenja temeljijo na procesnem pristopu. Prav iz tega razloga je varstvo pri delu potrebno vključiti v osnovne operacijske postopke, iz česar sledi, da je bolj potrebno procesno usmerjeno strukturiranje varstva pri delu, kot izvajanje presoj na določenih mestih in posameznih ocen, kar je v mnogih podjetjih trenutno bolj običajno. Zaščitni koncept, t.j. zaščita namesto popravkov, je sestavni del Zakona o varstvu pri delu. Zakon določa, da je varstvo pri delu in varovanje zdravja treba obravnavati v enem celovitem sistemu. V tem primeru je v ospredju standard ISO 45001:2018, t.j. mednarodno uveljavljen angleški standard. Odkar temeljita novi različici ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti) in ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem) na procesnem pristopu, se lahko varstvo pri delu na osnovi jasno organiziranega procesa vključi na podoben način. Elementi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje sistema varstva pri delu, so popolnoma enaki, kot elementi v drugih sistemih vodenja. Predstavljajo temelje kontinuiranega procesa izboljšanja, ki temelji tako na zadovoljstvu strank, kot tudi na zadovoljstvu zaposlenih.


VAŠE KORISTI

  • Zaščita ljudi v vaši organizaciji.
  • Izboljšanje vaše zanesljivosti v poklicnem zdravju in varnosti.
  • Zmanjšanje stroškov zaradi nesreč, bolezni ali drugih dejavnikov.
  • Pridobitev certifikata TÜV SÜD, ki je mednarodno prepoznan in uveljavljen.
  • Prejem objektivnih priporočil za nenehno izboljševanje.
  • Vedenje, da je vaš sistem učinkovit in uporaben v lokalnem okolju.
  • Sodelovanje z visoko profesionalnim, neodvisnim in nepristranskim certifikacijskim organom.
  • Kvalificirani in izkušeni presojevalci vam na voljo.

RAZIŠČITE

ISO 45001
Bela knjiga

ISO 45001 – Varnost in zdravje pri delu

Obravnavajte tveganja in priložnosti za stabilno in varno poslovanje.

Izvedite več

IATF 16949
Bela knjiga

IATF 16949 - Sistem upravljanja kakovosti v avtomobilski industriji

Okrepite svoje konkurenčne sposobnosti z dokazovanjem zavezanosti h kakovosti.

Izvedite več

VSE STORITVE

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo