Auditing and system certification

Seznam presojanja in certificiranja

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

PRESOJANJE IN CERTIFICIRANJE SISTEMOV VODENJA

Sistemi upravljanja velikim in malim organizacijam pomagajo izboljšati poslovanje, zmanjšati tveganje in doseči konkurenčno prednost. Sistemi upravljanja, kot sta ISO 9001 in ISO 45001, podjetjem zagotavljajo okvir za ocenjevanje njihovih procesov.

Presojanje in certificiranje sistema upravljanja vključuje neodvisne strokovnjake, ki ocenjujejo vaše procese in odkrivajo področja izboljšav. Certifikat potrjuje skladnost vaših postopkov z ustreznimi standardi. 

ZAKAJ JE CERTIFICIRANJE SISTEMOV VODENJA POMEMBNO?

Podjetja iz tako raznolikih panog, kot so vesoljska, avtomobilska, informacijska, energetska, prehrambena in druga podjetja, imajo koristi od sodelovanja z neodvisnim certifikacijskim organom. Če vaše poslovanje presoja neodvisni ponudnik, kot je TÜV SÜD, vam s tem omogoča številne prednosti:

  • Izvede celovito in neodvisno presojo vašega poslovanja, objektov in dobavne verige, da odkrijete možnosti za izboljšave 
  • Optimizira procese in poveča vaš dobiček
  • Ponudi mednarodno priznano certifikacijo
  • Pomaga dokazati vašo prednost kvaliteti in varnosti - tako potrošnikom kot regulatorjem

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo