ISO 9001 quality management system certification

ISO 9001

Certificiranje sistemov upravljanja s kvaliteto

Certificiranje sistemov upravljanja s kvaliteto

SPLOŠNI OPIS

Najbolj razširjen standard za sisteme vodenja na svetu je bil prvič izdan leta 1987. Namenjen je izboljševanju kakovosti in je edini standard v družini standardov ISO 9000, ki se lahko uporablja z namenom ugotavljanja skladnosti. Hkrati lahko služi kot podlaga za mnoge druge pomembne branžno specifične standarde, vključno z ISO 13485, IATF 16949 in AS/EN 9100, kot tudi za ostale standarde sistemov vodenja kot sta npr. ISO 45001 in ISO 14001.

Standard ISO 9001 dokazuje sposobnost vaše organizacije, da dosledno izpolnjuje in presega pričakovanja kupcev. Iz tega razloga mnogi kupci od svojih dobaviteljev zahtevajo, da so certificirani v skladu z ISO 9001, saj s tem zmanjšujejo lastno tveganje za nakup slabega izdelka ali storitve. Podjetje, ki se certificira v skladu s standardom ISO 9001, bo sposobno doseči pomembne izboljšave v zvezi z organizacijsko uspešnostjo in kakovostjo proizvodov z zmanjšanjem izgub in napak, obenem pa bo povečalo produktivnost.

Standard ISO 9001:2015 dopolnjujeta standarda ISO 9000: 2015 (Osnove in terminologija) in ISO 9004:2009 (Smernice in izboljšave delovanja). Predvsem standard ISO 9000:2015 pomeni neločljivo povezavo s standardom ISO 9001:2015, saj pojasnjuje pojme, ki se uporabljajo v tem standardu. Standard ISO 9004:2009 pa pomeni koristno dopolnitev, saj nakazuje uporabo nekaterih možnih metod za uspešnejšo uvedbo standarda ISO 9001:2015. Prav tako je potrebno omeniti še standard ISO 19011, ki podaja smernice za izvajanje presoj sistemov vodenja.

VAŠE KORISTI

  • Izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti.
  • Standaridzirani poslovni procesi in postopki.
  • Povečanje produktivnosti s pravilnimi informacijami in opremo.
  • Zmanjšanje stroškov poslovanja in napak v proizvodnji.
  • Krepitev zadovoljstva strank.
  • Povečanje varnosti dela za zaposlene.
  • Koristi zaradi tržne konkurenčnosti.

RAZIŠČITE

ISO 9001:2015 Quality Management System
Informativni list

ISO 9001:2015 Sistem upravljanja s kvaliteto

Konkurenčna prednost

Prenos

IATF 16949
Bela knjiga

IATF 16949 - Sistem upravljanja kakovosti v avtomobilski industriji

Okrepite svoje konkurenčne sposobnosti z dokazovanjem zavezanosti h kakovosti.

Izvedite več

ISO 45001
Bela knjiga

ISO 45001 – Varnost in zdravje pri delu

Obravnavajte tveganja in priložnosti za stabilno in varno poslovanje.

Izvedite več

VSI VIRI

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo