Software Tool Functional Safety Certification

Orodja vodenja

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Orodja vodenja


 

UPORABA METODE 8D PRI REŠEVANJU NESKLADNOSTI SKLADNO Z VDA ZVEZKOM - » 8D METODA-REŠEVANJE NESKLADNOSTI V 8 KORAKIH«

metoda 8D reševanje neskladnosti z analizo vzrokov

Metoda 8D omogoča, da s takojšnjim ukrepom – korekcijo, neskladnost odpravimo takoj, odkrijemo vzrok nastanka in z dolgoročnim ukrepom – korektivnim ukrepom, preprečimo, da se neskladnost izdelka ali neskladnost delovanja procesa ne bi več ponovila. Dolgoročno bi se morala v podjetju na osnovi 8D razviti kultura sistematičnega in trajnostnega reševanja problemov. Za zaposlene mora postati samoumevno, da se kakršna koli težava z odpravo vzroka trajno odpravi.


PROCESNI PRISTOP – Vodenje procesov

Določitev in vodenje procesov ter njihove interakcije za doseganje predvidenih rezultatov

Standard ISO 9001 in njemu z isto strukturo povezani standardi (ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949 ipd.) spodbujajo privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. Razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema prispevata k uspešnosti in učinkovitosti organizacije pri doseganju predvidenih rezultatov. Ta pristop pomaga organizaciji obvladovati medsebojne povezave in soodvisnost med procesi v sistemu, tako da se lahko izboljšajo celotni učinki delovanja organizacije.


DELO Z DOBAVITELJI

USPOSABLJANJE DELA Z DOBAVITELJI

Z globalizacijo je upravljanje dobavne verige zdaj pomembnejše kot kdaj koli prej. Ko organizacije vstopajo na nove trge, ki so prisiljene identificirati nove dobavitelje in se ukvarjati z dobavitelji in strankami bolj lokalno, postanejo njihove dobavne verige bolj ranljive in predstavljajo večje tveganje za neprekinjenost poslovanja. Da bi ublažili tveganja dobavne verige, ki so posledica povečane kompleksnosti dobavne verige, zmanjšanja dostopa do informacij in večjega povpraševanja po višji kakovosti v krajšem času, vse ob nižjih stroških, je učinkovito upravljanje odnosov z dobavitelji bistvenega pomena v svetovnem merilu.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo