Izberite drugo državo, če si želite ogledati vsebino, ki je značilna za vašo lokacijo

//Izberite državo

Orodja vodenja

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Orodja vodenja


NESKLADNOSTI - Določanje neskladnosti in priporočil na notranjih presojah

8D reševanje neskladnosti z analizo vzrokov

Metoda 8D omogoča, da s takojšnjim ukrepom – korekcijo, neskladnost odpravimo takoj, odkrijemo vzrok nastanka in z dolgoročnim ukrepom – korektivnim ukrepom, preprečimo, da se neskladnost izdelka ali neskladnost delovanja procesa ne bi več ponovila. Dolgoročno bi se morala v podjetju na osnovi 8D razviti kultura sistematičnega in trajnostnega reševanja problemov. Za zaposlene mora postati samoumevno, da se kakršna koli težava z odpravo vzroka trajno odpravi.


PROCESNI PRISTOP – Vodenje procesov

Določitev in vodenje procesov ter njihove interakcije za doseganje predvidenih rezultatov

Standard ISO 9001 in njemu z isto strukturo povezani standardi (ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949 ipd.) spodbujajo privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. Razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema prispevata k uspešnosti in učinkovitosti organizacije pri doseganju predvidenih rezultatov. Ta pristop pomaga organizaciji obvladovati medsebojne povezave in soodvisnost med procesi v sistemu, tako da se lahko izboljšajo celotni učinki delovanja organizacije.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa