Varnost in zdravje pri delu

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

ISO 45001:2018 - Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 45001:2018

ISO 45001 je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, katerega namen je izboljšati varnost in zdravje tako zaposlenih kot ostalega osebja. Standard ISO 45001 določa zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in omogoča organizacijam, da obvladujejo tveganja varnosti in zdravja pri delu ter preprečujejo in omejujejo nezgode pri delu ter bolezni, ki so posledice dela.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo