Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 45001:2018

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 45001:2018 

NAMEN USPOSABLJANJA:

Udeleženci bodo pridobili potrebne kompetence za izvajanje notranje presoje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda ISO 45001:2018 v organizaciji.

 

VSEBINA:

 • Predstavitev zahtev standarda sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
 • Razumevanje konteksta in zahtev zainteresiranih strani
 • Prepoznavanje tveganj in priložnosti
 • Procesni pristop (metode merjenja učinkovitosti procesov)
 • Kako prepoznati tveganja in priložnosti na nivoju procesov
 • Metode merjenja učinkovitosti procesov
 • Izvajanje notranjih presoj po standardu ISO 45001:2018
 • Smernice za presojanje ISO 19011
 • Metode izvajanja notranjih presoj - CAPD metoda
 • Praktični primeri, diskusija
 • Preizkus znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Vodilni delavci in predstavniki vodstva; odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu v podjetjih; strokovni delavci za varnost pri delu; člani projektnih skupin ter vsi odgovorni za vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja, predstavniki zaposlenih za varnost in zdravje pri delu, sindikalni zaupniki.

 

TRAJANJE:

2 dni, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

370,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in enostavna prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail: 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo