Cursos de formación TÜV SÜD Academy

Metoda 8D - Reševanje neskladnosti z analizo vzrokov

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

METODA 8D - REŠEVANJE NESKLADNOSTI Z ANALIZO VZROKOV

Metoda 8D omogoča, da s takojšnjim ukrepom – korekcijo, neskladnost odpravimo takoj, odkrijemo vzrok nastanka in z dolgoročnim ukrepom – korektivnim ukrepom, preprečimo, da se neskladnost izdelka ali neskladnost delovanja procesa ne bi več ponovila. Dolgoročno bi se morala v podjetju na osnovi 8D razviti kultura sistematičnega in trajnostnega reševanja problemov. Za zaposlene mora postati samoumevno, da se kakršna koli težava z odpravo vzroka trajno odpravi.

METODA 8D - REŠEVANJE NESKLADNOSTI Z ANALIZO VZROKOV

NAMEN USPOSABLJANJA:

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili z uporabo 8D metode in se pri notranjih presojah usposobili za določanje ne/skladnosti s standardi in opredeljevanje do ne/skladnosti v skladu s standardom ISO 19011. Udeleženci se bodo seznanili z nalogami med presojo in reševanjem neskladnosti, pri čemer bo poudarek na 8D metodi, ki obsega korake: opredelitev neskladnosti, korekcija (trenutni ukrep), vzrok neskladnosti, korektivni ukrep (ukrep za odpravo vzroka neskladnosti), odobritev ukrepa, izvedba ukrepa, analiza učinkovitosti ukrepa in dolgoročni ukrep (preventivni ukrep).

 

VSEBINA:

 • Vloga vodstva pri reševanju neskladnosti
 • Uvod v reševanje neskladnosti z metodo 8D
 • D1 - Ekipa za reševanje neskladnosti
 • D2 - Opis neskladnosti
 • D3 - Takojšnji ukrepi/ ukrepi za zadrževanje
 • D4 - Analiza vzroka za neskladnost
 • D5 - Izbira in preverjanje korektivnih ukrepov
 • D6 - Izvajanje in potrjevanje korektivnih ukrepov
 • D7 - Preprečevanje ponovitve neskladnosti
 • D8 - Zaključek in priznanje uspeha ekipi
 • Praktični primeri

 

CILJNA SKUPINA:

Lastniki procesov, notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti, predstavniki vodstva za sisteme vodenja

 

TRAJANJE:

1 dan, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

250,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in preprosta prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail:

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo