Specifična usposabljanja

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Specifična usposabljanja


EN 50518:2019 - Nadzorni in sprejemni centri za alarme

Upravljanje z varnostno-nadzornimi centri

Varnostno-nadzorni center je najobčutljivejši in najpomembnejši člen v sistemu zasebnega varovanja. V Zakonu o zasebnem varovanju je definiran kot upravljanje in stalni fizični nadzor operaterjev nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja, sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, območja ali varovane osebe in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravljajo v njegovih prostorih. S priklopom objekta tehničnega varovanja na varnostno-nadzorni center je tako zagotovljen stalni nadzor nad delovanjem varnostnega sistema.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo