banner

Upravljanje z varnostno-nadzornimi centri

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Upravljanje z varnostno-nadzornimi centri 

NAMEN USPOSABLJANJA:

Varnostno-nadzorni center je najobčutljivejši in najpomembnejši člen v sistemu zasebnega varovanja. V Zakonu o zasebnem varovanju je definiran kot upravljanje in stalni fizični nadzor operaterjev nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja, sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, območja ali varovane osebe in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravljajo v njegovih prostorih. S priklopom objekta tehničnega varovanja na varnostno-nadzorni center je tako zagotovljen stalni nadzor nad delovanjem varnostnega sistema.

VSEBINA:

  • Posodobitve referenčnih standardov
  • Posodobitev opredelitev
  • Razširitev področja uporabe na požar, sisteme za nadzor dostopa, videonadzorne sisteme, socialne alarme in druge alarme;
  • Opredelitev dveh kategorij VNC, kategorija I in kategorija II
  • Dodano poglavje, ki opisuje orodja za upravljanje, ki so na voljo v VNC
  • Dodana informativna priloga, ki opisuje varnostne in tehnične posledice oddaljenega dostopa do podatkov VNC
  • Dodana informativna priloga, ki opisuje zahteve za sistem upravljanja alarmov.

 

CILJNA SKUPINA:

Varnostni menedžerji, vodje VNC, vodje razvoja, operaterji VNC

 

TRAJANJE:

1 dan, od 09:00 do 13:30

 

KOTIZACIJA:

250,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in preprosta prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail:

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo