Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 9001:2015

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Usposabljanje za notranje presojevalce po ISO 9001:2015 

NAMEN USPOSABLJANJA:

Udeleženci bodo pridobili potrebne kompetence za izvajanje notranje presoje sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015 v organizaciji.

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili z zahtevami standarda ISO 9001 in smernicami za presojanje po standardu ISO 19011, pri čemer se bodo spoznali  s pristopom razmišljanja na podlagi tveganj in uporabo rezultatov presoje za oceno uspešnosti in prepoznavanje možnosti izboljševanja sistema vodenja kakovosti v svoji organizaciji. Udeleženci se bodo seznanili z nalogami priprav na presojo, pristopom med presojo in posredovanjem ter reševanjem neskladnosti. Na koncu usposabljanja bodo udeleženci opravili preizkus znanja za pridobitev potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju za notranjega presojevalca sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015.

 

VSEBINA:

 • Interpretacije zahtev standarda ISO 9001 - zahteve, namen zahtev in komentarji
 • Razumevanje konteksta in zahtev zainteresiranih strani
 • Tveganja in priložnosti
 • Obveznosti glede skladnosti
 • Procesni pristop (metode merjenja učinkovitosti procesov)
 • Kako prepoznati tveganja in priložnosti na nivoju procesov
 • Metode merjenja učinkovitosti procesov
 • Seznanitev s smernicami za presojanje po standardu ISO 19011
 • Izvajanje notranjih presoj po standardu ISO 9001:2015
 • Metode izvajanja notranjih presoj - CAPD metoda
 • Praktični primeri, diskusija
 • Preizkus znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Notranji presojevalci sistemov vodenja kakovosti, lastniki procesov, vodstvo, predstavnik kupca, predstavnik vodstva.

 

TRAJANJE:

2 dni, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

370,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in enostavna prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail:

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo