Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZŚ, osoby odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do zarządzania środowiskowego;
  • omówienie wymagań normy ISO 14001:2015 pod kątem auditowania;
  • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
  • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
  • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 1249 PLN netto
  • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa