System ISO 50001

System zarządzania energią ISO 50001:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami ISO 50001:2018 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Pracownicy objęci systemem zarządzania energią, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • koncepcja systemu zarządzania energią;
 • przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018;
 • polityka zarządzania energią;
 • aspekty energetyczne;
 • cele, zadania, programy zarządzania energią;
 • zasady tworzenia i nadzorowania dokumentacji;
 • doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego;
 • certyfikacja systemu zarządzania energią ISO 50001:2018.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 749 PLN netto
 • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 649 PLN netto
 • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację