Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

System zarządzania energią ISO 50001:2018

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami ISO 50001:2018 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Pracownicy objęci systemem zarządzania energią, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • koncepcja systemu zarządzania energią;
  • przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018;
  • polityka zarządzania energią;
  • aspekty energetyczne;
  • cele, zadania, programy zarządzania energią;
  • zasady tworzenia i nadzorowania dokumentacji;
  • doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego;
  • certyfikacja systemu zarządzania energią ISO 50001:2018.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 499 PLN netto
  • 449 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa