Pełnomocnik ISO 14001 i ISO 50001

Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz energią ISO 50001:2018

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania środowiskiem i energią.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów środowiskowych, menadżerowie ds. energii, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

  • wprowadzenie do zarządzania środowiskowego;
  • omówienie wymagań normy ISO 14001:2015;
  • system zarządzania energią ISO 50001:2018;
  • efektywność środowiskowa oraz energetyczna;
  • podejście procesowe;
  • pełnomocnik - zadania i rola w organizacji;
  • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
  • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
  • program auditów wewnętrznych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnych egzemplarzy norm.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego i energią ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację