Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz energią ISO 50001:2018

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania środowiskiem i energią.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów środowiskowych, menadżerowie ds. energii, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia: 

 • wprowadzenie do zarządzania środowiskowego;
 • omówienie wymagań normy ISO 14001:2015;
 • system zarządzania energią ISO 50001:2018;
 • efektywność środowiskowa oraz energetyczna;
 • podejście procesowe;
 • pełnomocnik - zadania i rola w organizacji;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • program auditów wewnętrznych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego i energią ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1249 PLN netto
 • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa