System ISO 14001

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Pracownicy objęci systemem zarządzania środowiskowego, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • koncepcja systemu zarządzania środowiskowego;
 • zmiany w normie ISO 14001;
 • omówienie wymagań normy ISO 14001:2015:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działalności,
  • doskonalenie.
 • certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 749 PLN netto
 • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 649 PLN netto
 • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację