Standard QS

Standard QS

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu QS.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w organizacji, kierownicy oraz menadżerowie w zakresie QS, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

• wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz;
• omówienie wymagań standardu QS w branży paszowej:

  • wytyczne dotyczące sektora pasz,
  • wytyczne monitorowania paszy,
  • rozpoznawalne standardy,
  • wymagania dotyczące gatekeeperów,
  • obowiązek certyfikacji dla firm paszowych,
  • moduł dodatkowy skupu soi niepowodującej wylesiania.

• omówienie zasad certyfikacji standardu QS w branży paszowej.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

 


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację