Auditor IFS HPC

Auditor wewnętrzny IFS HPC

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych z zakresu standardu IFS HPC i oceny ryzyka.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów, szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych i chemii gospodarczej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • omówienie wymagań standardu IFS HPC oraz zagadnień związanych z oceną ryzyka pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny IFS HPC” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1849 PLN netto
 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie on-line.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację