Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Ocena ryzyka zgodnie z wymaganiami IFS HPC

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze sposobem przeprowadzania oceny ryzyka zgodnym z wymaganiami standardu IFS HPC.

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych i chemii gospodarczej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • ryzyko - co to jest ryzyko, rodzaje ryzyka i obszary występowania;
  • zarządzanie ryzykiem - struktura i proce zarządzania ryzykiem, kompetencje zespołu;
  • metodyka analizy ryzyka – identyfikacja ryzyk i przyczyn ich wystąpienia;
  • ocena ryzyka - sposoby oceny ryzyka, zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka;
  • wyznaczanie punktów kontrolnych i CCP, systemy monitorowania CCP;
  • działania korygujące i proces weryfikacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

  • 649 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa