IFS HPC

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS HPC oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, pracownicy działów jakości firm kosmetycznych i chemii gospodarczej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • omówienie wymagań standardu IFS HPC;
  • dokumentacja systemu;
  • integracja wymagań standardu IFS HPC z innymi normami ISO i standardami;
  • omówienie procesu certyfikacji i przyznawania certyfikatu IFS HPC.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 799 PLN netto
  • 699 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 699 PLN netto
  • 599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację