Food fraud

Food Fraud - zafałszowania żywności

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami w zakresie fałszowania żywności oraz skutecznymi metodami i narzędziami minimalizującymi ryzyko.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, auditorzy wewnętrzni systemu, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • żywność zafałszowana i żywność o niewłaściwej jakości handlowej –  podstawowa terminologia;
 • wymagania prawne w zakresie fałszowania żywności:
  • odpowiedzialność administracyjna i konsekwencje prawne fałszowania żywności, 
  • zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożywania zafałszowanej żywności,
  • przykłady zafałszowań żywności oraz działania w UE podejmowane w zakresie zwalczania i kontroli fałszowania żywności. 
 • rodzaje zafałszowań żywności i metody ich detekcji:
  • najczęściej fałszowane środki spożywcze,
  • mechanizmy fałszerstw,
  • przykłady międzynarodowych i rodzimych skandali związanych z fałszowaniem żywności,
  • rodzaje metod analitycznych stosowanych do wykrywania zafałszowań żywności, szybkie testy.
 • wymagania standardu BRC GS for Food Safety v9 i IFS Food v8 w zakresie autentyczności produktów spożywczych;
 • analiza Food Fraud – wybrana metodyka/narzędzie jakościowe;   
 • plan przeciwdziałania zafałszowaniom;
 • zarządzanie problemem fałszowania żywności w zakładach przemysłu spożywczego.
   

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1299 PLN netto
 • 1199 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie on-line.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację