Ekspert ds. prawa żywnościowego

Ekspert ds. prawa żywnościowego

Cel szkolenia:

Zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu żywności oraz praktyczną interpretacją wymagań.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy systemów, członkowie zespołu ds. HACCP, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przepisami prawa, znakowaniem żywności, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 • tworzenie prawa żywnościowego w Unii Europejskiej;
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności:
  • rozporządzenie 178/2002 ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
  • pakiet higieniczny: rozporządzenia 852/2004, 853/2004,
  • mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności,
  • chemiczne zanieczyszczenia żywności.
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością:
  • rozporządzenie 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • rozporządzenie 2023/2006 w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych,
  • rozporządzenie 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie znakowania żywności:
  • rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
  • wymagania dotyczące jakości handlowej a nowe wymagania znakowania.
 • kompetencje urzędowej kontroli żywności;
 • warsztaty, ćwiczenia, interpretacje.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Ekspert ds. prawa żywnościowego” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto

 • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1649 PLN netto

 • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska* 

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację