Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Cel szkolenia:

Omówienie obowiązujących norm regulujących proces zabezpieczenia antykorozyjnego stali.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, konstruktorów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań  i nadzoru w zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi konstrukcje stalowe, a także osób aplikujących na stanowisko związane z wytwarzaniem i produkcją elementów ze stali.

Program szkolenia:

1. Omówienie podstawowych rodzajów wad powłok lakierniczych.

2. Omówienie  zagadnień normatywnych związanych z  procesem zabezpieczenia antykorozyjnego stali:

•Norma ISO 8501-1,2,3,4 – przygotowanie  powierzchni przed malowaniem

•Norma ISO 8502-3,9 – sprawdzanie czystości powierzchni po śrutowaniu (zapylenie, metoda Bresle’a)

•Norma ISO 8503 – 1 – pomiar profilu powierzchni po sortowaniu (komparator)

•Norma ISO 2808 – pomiar grubości powłoki lakierniczej 

•Norma ISO 19840 – kryteria akceptacji odbioru powłok lakierniczych (zasada 80-20)

•Normy ISO 16276-2 i ISO 2409 – pomiar przyczepności -metoda siatki nacięć

•Norma ISO 12944-1 – parametry powłok lakierniczych

•Norma ISO 12944-2 – warunki środowiskowe (klasyfikacja środowisk)

•Norma ISO 12944- 3 – ogólne zasady projektowania konstrukcji pod zabezpieczenie antykorozyjne

•Norma ISO 12944-4 – przygotowanie powierzchni

•Norma ISO 12944-7 – wykonywanie i nadzór prac malarskich.

•Norma ISO 12944-8 – opracowanie dokumentacji nowych prac i renowacji.

                

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowy. Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych, pracownik TUV SUD Polska.

 

Czas trwania szkolenia: 

8 godzin; forma szkolenia: online live.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

 

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację